پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
بهناز احمدی بنکدار [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، مهدی ایرانمنش[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به بیان تعاریف و قضایای مهم در رابطه با قانون ترتیب عکس برای معکوس مور-پنروز عملگرها بر فضاهای هیلبرت می پردازیم و شکل ماتریسی این عملگرها و معکوس مور-پنروز آن ها را بررسی می کنیم. هم چنین شرایط لازم و کافی برای اینکه قانون ترتیب عکس سه گانه برای ماتریس ها برقرار باشد ارائه می دهیم و تعدادی از حالت های خاص آن را بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عکوس مور-پنروز #قانون ترتیب عکس و قانون ترتیب عکس سه گانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)