پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد شیخی [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، با یک رویکرد همه جانبه تحلیل انرژی، زیست محیطی و اقتصادی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق (تولید همزمان سه گانه) با محرک اولیه ی موتور استرلینگ انجام شده است. سیستم مورد نظر متشکل از دو موتور استرلینگ نوع بتا به صورت موازی به عنوان محرک اولیه، سیستم بازیافت حرارت، چیلر جذبی و ژنراتور برق می باشد. سیستم حاضر می تواند دارای کاربرد ساختمانی باشد. تحلیل بکار برده شده در مورد موتور استرلینگ، تحلیل آدیاباتیک غیرایده آل می باشد. برای بالاتر رفتن دقت مدل سازی، تلفات اصطکاکی و حرارتی موتور استرلینگ در نظر گرفته شده است. تحلیل آدیاباتیک غیرایده آل، با استفاده از کد عددی توسعه داده شده در نرم افزار MATLAB انجام شده است. برای معتبرسازی مدل، از مشخصات هندسی و عملکردی موتور استرلینگ GPU-3 استفاده شده و نتایج با نتایج آزمایشگاهی و سایر مدل های گذشته مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس دو موتور استرلینگ نوع بتا به عنوان محرک اولیه ی سیستم تولید همزمان سه گانه پیشنهاد شده است. همچنین با داشتن حرارت اتلافی موتور استرلینگ، مدل سازی انرژی چیلر جذبی به کمک نرم افزار EES انجام گرفته است. سپس تاثیر پارامترهای هندسی و عملکردی مهم موتور استرلینگ از قبیل: دور موتور، طول بازیاب و دمای دیواره گرم کن روی راندمان، مصرف انرژی اولیه، انتشار آلایندگی و هزینه های عملکرد سیستم، مورد بررسی قرار گرفت و مقادیره بهینه از آنها انتخاب گردید. در نهایت توان الکتریکی 22.53 کیلووات، توان حرارتی 21.65 کیلووات و توان سرمایشی اواپراتور چیلر جذبی برابر با 14.43 کیلووات با راندمان الکتریکی و راندمان تولید همزمان سه گانه به ترتیب: 27.78% و 72.28% حاصل گردید. همچنین این سیستم در مقایسه با سیستم های مرسوم تولید جداگانه انرژی برای ساختمان، 31.3% درصد کاهش در مصرف انرژی اولیه، 38% درصد کاهش در انتشار آلاینده دی اکسیدکربن و 78.8% درصد کاهش در هزینه های عملکرد خواهد داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید همزمان سه گانه #موتور استرلینگ #MATLAB #GPU-3 #چیلر جذبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)