پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
پوریا سهیلی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه طراحی مناسب یک موتور القایی شار محوری دو روتوره با یاتاقان های مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است. نخست با استفاده از معادلات ابعاد و محاسبه مدل مدار معادل الکتریکی، یک الگوریتم اولیه برای طراحی این موتور ارائه شده است و پس از آن مدل های المان محــدود دوبعدی و سه بعدی موتور توسعه داده شده اند. مدل سازی ها و نتایج نمونه ساخته شده اعتبار و دقت بالای الگوریتم طراحی را نشان می-دهند. همچنین قابلیت ها و دقت مدل سازی این موتور با استفاده از روش المان محدود دوبعدی، با توجه به مزایای آن در حجم و زمان محاسبات در مقایسه با مدل سازی سه بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ساخت این موتور نیز نتایج شبیه سازی ها را تصدیق می کند. موتور دو روتوره با محور های مجزا ویژگی های منحصر به-فردی را فراهم می کند، از جمله این ویژگی که روتور پر سرعت تر گشتاور بیشتر و روتور کم سرعت تر گشتاور کمتری دارد. در این پایان نامه یک کاربرد خاص برای این موتور ارائه شده است که می توان از آن در خودرو-های الکتریکی استفاده کرد و دیفرانسیل خودرو را به طور کلی حذف نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی شارمحوری دو روتوره با یاتاقان های مستقل #دیفرانسیل مغناطیسی #خودروی الکتریکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)