پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیده زهرا میکائیلی [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد مشاور]
چکیده: بهینه سازی یاتاقان های ژورنال به دلیل کاربرد فراوان و مستمر آن ها در صنایع مختلف نظیر نیروگاه ها، توربوماشین ها، ماشین های الکتریکی، کشتی سازی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این پایان نامه از الگوریتم ازدحام ذرات برای طراحی بهینه و کارآمد یاتاقان های کفشک ثابت و یاتاقان های کفشک لولایی استفاده شده است. روش بهینه سازی بر اساس کمترین ضخامت فیلم، تلفات حرارتی و بیشترین دما می باشد. نتایج برای روغن با دماهای ورودی مختلف ارائه شده است. همچنین برای یاتاقان ژورنال کفشک ثابت بهینه سازی برای زاویه های مختلف کفشک نیز صورت گرفته است. در این پایان نامه یک برنامه عددی سه بعدی ترموهیدرودینامیکی، جهت شبیه سازی شرایط دائمی یاتاقان های ژورنال کفشک لولایی بدون محدودیت در ابعاد به ویژه طول آن ها تهیه شده است. در این برنامه، معادلات رینولدز جریان روغن در شکاف بین محور و کفشک های یاتاقان به کمک روش عددی تفاضلات محدود حل می شود. در این شبیه سازی به منظور نزدیک بودن جواب ها به شرایط واقعی، تغییرات لزجت روغن با دما نیز در نظر گرفته می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یاتاقان ژورنال #یاتاقان کفشک ثابت #یاتاقان کفشک لولایی #بهینه سازی #الگوریتم ازدحام ذرات #روش MOPSO

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)