پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
حسام حبیب الهی [پدیدآور اصلی]، محمدجواد مغربی[استاد راهنما]
چکیده: از زمانهای دور تاکنون بحث اصطکاک و روانکاری مناسب قطعاتی که نسبت به هم حرکت دارند از مهمترین مسائل در طراحی ماشین آلات صنعتی بوده است . یک روانکاری خوب باعث صرفه جویی در مصرف انرژی ، جلوگیری از استهلاک ماشین آلات و در نهایت باعث صرفه جویی اقتصادی خواهد شد . در این تحقیق با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تحلیل ترموهیدرودینامیکی با فرض جریان آرام و پایدار در مختصات دو بعدی یاتاقانهای ژورنال مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا معادلات حاکم بر مسئله مورد بررسی قرار گرفته و با اعمال شرایط مرزی پریودیک و مقدار ثابت و با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده نتایج مورد استخراج قرار گرفته است . نتایج فشار ، سرعت و دما در فیلم روغن یاتاقان ژورنال با اعمال شرایط مختلف به دست آمده و در انتها به بحث وبررسی نتایج پرداخته شده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یاتاقان ژورنال #تحلیل ترموهیدرودینامیکی #معادله رینولدز #معادله انرژی روش تفاضل محدود فشرده #شرط مرزی پریودیک #جریان آرام .

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)