پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
کامران مرادی [پدیدآور اصلی]، محمدجواد مغربی[استاد راهنما]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد مشاور]
چکیده: حلهای عددی نه تنها هزینه روشهای آزمایشگاهی و تجربی را ندارند، بلکه در مدت زمان کمتری می توانند نتایج مفید با جزئیات زیادی را بدست آورند. در این پایان نامه نیز سعی شده است تا جریانهای داخلی بوسیله‌ی روش شبیه سازی مستقیم عددی حل شود...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش مستقیم عددی #جریان داخلی #روش تفاضلات محدود فشرده #تفاضلات محدود فشرده تطبیقی #معادله پواسون #خود تشابهی
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)