پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسین محمدخانی [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]
چکیده: فرایند لوی یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین فرایند در ریاضیات مالی به شمار می اید .پای این فرایند زمانی به بازار بورس کشیده می شود که در بازار یک پرش ناگهانی قیمت رخ دهد .برای مدل سازی تصادفی چنین بازارهایی از فرایند لوی استفاده می شود. بنابراین مسا یل پیرامون این فرایند جهت مدل کردن بازارهای بورس اهمیت ویژه ای دارد در این رساله ابتدا خود فرایند معرفی شده سپس در ادامه رابطه آن با فرایندهای پواسون ,پواسون مرکب وتوزیع های بی نهایت تقسیم پذیر بیان شده است و در فصل پایانی برای ماکسیمم این فرایند نمایش مارتینگلی محاسبه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرایند لوی #فرایند پواسون #فرایندبراونی #اندازه تصادفی #اندازه تصادفی پواسون #بی نهایت تقسیم پذیر #متغییر تصادفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)