پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
اراز محمد ارازی [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]
چکیده: برای مدلسازی احتمالاتی الگوهای نقطه ای و استنباط آماری در مورد پدیده های مورد بررسی، لازم است. الگوهای نقطه ای تحققی از یک عنصرتصادفی تلقی شوند و برای این عنصر تصادفی خانواده ای معقول ازتوزیع های ممکن درنظر گرفته شود، سپس بر اساس داده ها و آماری مفروض استنباط آماری راجع به پدیده مورد بررسی را پیش برد. فرآیندهای نقطه ای فضایی برای مدلسازی الگوهای نقطه ای فضایی استفاده می شوند. در این پایان نامه، به بحث در مورد رویکردی از نظریه فرآیند نقطه ای مدرن می پردازیم که هدف از آن معرفی کلی موضوعاتی است که در مدلسازی فضایی نقش مهمی ایفا می کنند. در مورد فرآیندهای نقطه ای مدرن، فرآیند کاکس معرفی و تمامی مفاهیم لازم در این زمینه و تمایز آن با فرآیند پواسون شده و در نهایت به بیان دو نمونه از فرآیندهای کاکس با عنوان فرآیند لگ گوسی و نوفه شلیک پرداخته می شود. در ادامه فرآیندهای تجمعی، دافعی وپواسون نشاندار تعریف و خواص آنها ذکر می گردد. سپس یک مشخصه اساسی برای فرآیندهای نقطه ای با عنوان شدت شرطی پاپانگو تعریف و درنهایت شبیه سازی و روش های فرآیند کاکس لگ گوسی ارایه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرایندهای نقطه ای #فرایند پواسون #فرایند کاکس #شدت شرطی پاپانگلو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)