پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه کارگر [پدیدآور اصلی]، حسین باغیشنی[استاد راهنما]
چکیده: تحلیل داده‌های بازگشتی در دیدگاه بیزی، به دلیل پیچیدگی مدل‌های معقول برای تحلیل آن‌ها، وابسته به استفاده از روش‌های مبتنی بر نمونه‌گیری، از جمله الگوریتم‌های MCMC‎، است. اما این الگوریتم‌ها همیشه با مشکلاتی مانند سرعت کند، ناتوانی در تشخیص همگرایی زنجیر و رفتارهای ضعیف آمیختگی، همراه هستند. یک رهیافت جانشین برای این الگوریتم‌ها، روش تقریب لاپلاس آشیانه‌ای جمع‌بسته ‎(INLA)‎ است که توسط رو و همکارانش ‎۲۰۰۹‎ ارایه شد. این روش از مشکلات الگوریتم‌های ‎MCMC‎ مبرا بوده و سرعت محاسبات در آن بسیار بالاست. از طرفی، اختلاف دقت نتایج حاصل از آن و الگوریتم‌های MCMC‎ بسیار ناچیز و حتی در مواردی بالاتر است. در این پایان‌نامه، مدل‌بندی بیزی تقریبی پیشامدهای بازگشتی بر اساس فرآیند پواسون ناهمگن و به کمک روش INLA‎، انجام شده است. عملکرد مدل و روش استنباطی نیز توسط مثال‌های شبیه‌سازی و واقعی، ارزیابی شده‌اند. کلمات کلیدی: ‎.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیشامدهای بازگشتی #تقریب لاپلاس آشیانی جمع‌بسته #فرآیند پواسون ناهمگن #مدل مخاطره متناسب کاکس #میدان تصادفی مارکوفی گاوسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)