پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
اکبر خطیب جو [پدیدآور اصلی]، هدی مشایخی[استاد راهنما]، فاطمه جعفری نژاد[استاد مشاور]
چکیده: محیط های مراقبت بهداشتی و درمانی در تلاش هستند تا سرویس‌های درمانی به‌موقع و باکیفیت ارائه نمایند. در عین حال به دلیل پویا بودن، ساختار نیافته بودن و ذات چند رشته ای فرآیندهای بهداشتی و درمانی، این فرآیندها به‌مانند درمان و تشخیص در محیط های بهداشتی و درمانی به‌راحتی قابل‌درک نیستند. مسیر درمان برای هر بیمار با توجه به شرایط بیمار و بخشی که مداوای بیمار را بر عهده دارد، متفاوت است. هر یک از بخش‌های درمانی برنامه های کاربردی مربوط به خود را دارا می‌باشند. از مشکلات بررسی فرایندهای موجود در مراکز بهداشتی و درمانی و جمع آوری اطلاعات، همین تنوع برنامه های کاربردی است. این مشکلات در محیط های درمانی به‌عنوان مشکل مفروض در این پژوهش می‌باشد. در این پژوهش از داده‌های موجود در سیستم اطلاعات بیمارستان که در طول زمان ایجاد شده اند و تکنیک های فرایندکاوی برای تحلیل فرآیندهای مرتبط با بیماران بستری استفاده می‌کنیم. فرایندکاوی به معنای کشف و ارتقای فرآیندهای واقعی با استفاده از داده استخراج‌شده از گزارش های رویداد موجود در سیستم اطلاعات بیمارستان است. شناسایی و کشف فرآیندها در محیط های درمانی اولین گام در تحلیل و بهبود آن ها می باشد. از مزیت‌های آن می توان به کاهش هزینه خدمات، افزایش شفافیت فرایندها ، کاهش زمان انتظار بیمار و بهبود بهره‌وری منابع اشاره کرد. از نوآوری این پژوهش می‌توان به استفاده از گزارش رویداد ثبت شده در سیستم اطلاعات بیمارستانی به‌جای شبیه‌سازی و روش پرسشنامه ای و ایجاد مجموعه داده جدید رویدادهای بیمارستانی اشاره کرد. ارزیابی نتایج بدست آمده با گزارش رویداد ثبت شده نسبت به شبیه‌سازی و روش سنتی پرسشنامه ای دقیق تر می باشد. هدف از انجام این پژوهش کاربرد فرایندکاوی و تکنیک های آن برای شناسایی فرآیندها در محیط های درمانی است. برای این منظور تحلیل فرایندهای مرتبط با بیماران بستری موردمطالعه قرار می گیرد. در جهت بهبود عملکرد فرایند پذیرش تا ترخیص بیماران بهترین مدل فرایندی را کشف و انحراف و گلوگاه گزارش رویدادها را از مدل کشف شده شناسایی می‌کنیم. الگوریتم استفاده شده برای کشف مدل فرایندی، الگوریتم اکتشافی می‌باشد. درنهایت به مدلی با میزان انطباق ۹۴ درصد دست یافتیم. با مقایسه مدل کشف شده با گزارش رویداد میزان انحراف و به ازای هر فعالیت و گلوگاه‌ها را کشف کردیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فرایندکاوی #کشف فرایند #داده‌های رویداد #مدل‌سازی فرایند #فرایندهای بیمارستانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)