پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکی > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
ابوالفضل یاوری خلیل آباد [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، محمدباقر رحیم پور [استاد مشاور]، مهرگان مهدوی [استاد مشاور]
چکیده: در دهه اخیر، ضریب نفوذ بالای شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین افراد جوامع و فراوانی و در دسترس بودن داده‌هایشان، توجه پژوهشگران زیادی را به تحلیل شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده است. یکی از کاربردهای مهم تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی، تشخیص و پیش‌بینی وقوع رویداد می‌باشد. روشهای موجود در زمینه پیش‌بینی رویداد، تنها بر روی یک رویداد خاص تمرکز دارند، در حالیکه آنچه در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است، پیش‌بینی کلیه رویدادهای قابل پیش‌بینی می‌باشد. در این پژوهش رویداد به چیزی اطلاق می‌گردد که تغییر و تحولات قابل توجه، در برخی پارامترها و ویژگیهای مهم شبکه اجتماعی مجازی ایجاد کند. ویژگی‌ که در روش پیشنهادی به آن توجه شده است، تغییرات نرخ ارسال پیامها به شبکه اجتماعی می‌باشد. در روش پیشنهادی، ابتدا بر مبنای یک پنجره زمانی ثابت، عملیات تقسیم‌بندی توییتها و سپس پیش‌پردازشهای معمول حوزه متن‌کاوی بر روی هر دسته انجام می‌شود. پس از آن با استفاده از روش تجزیه غیرمنفی ماتریس (NMF) و خوشه‌بندی افزایشی فرایند رستوران چینی مبتنی بر فاصله(ddCRP)، خوشه‌بندی توییت‌ها صورت می‌پذیرد. همزمان بر مبنای میزان تغییرات نرخ ورود توییتها به هر خوشه، وقوع رویداد پیش‌بینی می‌گردد. نهایتا توصیفی از رویدادها بصورت چند کلمه پرتکرار در هر خوشه، به عنوان رویدادهای آینده، نمایش داده می‌شوند. روش پیشنهادی، بر روی یک مجموعه داده از توییتر، شامل تقریبا 12 میلیون توییت که 1940 رویداد را در بر می‌گیرد، مورد ارزیابی قرار گرفته است و با دقت 84 درصد موفق به پیش‌بینی وقوع رویدادها در آینده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی #تشخیص رویداد #پیش‌بینی رویداد #پیش‌بینی نتیجه انتخابات #نرخ ارسال توییتها #خوشه‌بندی افزایشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)