پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سلیمه مرادی [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: برای ضبط سیگنال‌های فونوکاردیوگرام(PCG) مقدار زیادی داده ذخیره می‌شود. با استفاده‌ از روش‌های فشرده‌سازی می‌توان فضای ذخیره‌سازی سیگنال‌های PCG را کاهش داد. هدف از فشرده‌سازی سیگنال‌های PCG، حذف اطلاعات زائد از سیگنال بدون از دست دادن اطلاعات آسیب‌شناختی، کاهش فضای ذخیره سازی داده‌ها و پهنای باند مورد‌ نیاز است. در این پایان‌نامه، یک روش جدید برای فشرده‌سازی و بازسازی سیگنال‌های PCG مبتنی‌ بر دوبعدی‌سازی و تبدیل موجک پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی، شامل مسیر رفت (فشرده‌سازی) و مسیر برگشت (بازسازی) است. الگوریتم مسیر رفت از پنج مرحله تشکیل شده‌است که این مراحل شامل پیش‌پردازش سیگنال ورودی، نمونه‌کاهی، استخراج قطعات صوتی، دوبعدی‌سازی و فشرده‌سازی است تا دنباله‌ی بیتی خروجی تولید شود. معیارهای ارزیابی استفاده شده عبارتنداز: کل میزان فشرده‌سازی (TotalCR)، ریشه درصدی میانگین مربع تفاضلات (PRD)، بیت بر پیکسل (bpp) و نسبت قله سیگنال به نویز (PSNR). روش پیشنهادی به خوبی در زمینه فشرده‌سازی سیگنال‌های PCG عمل کرده به طوری که از نظر معیار TotalCR، PRD و PSNR، روش کدگذاری ضرایب موجک مبتنی بر موجک درخت جهت‌گیری فضایی (STW) به ترتیب مقدارهای 2.4605، 7523.1 و 8410.63 بهتر از بقیه روش‌های پیشنهادی عمل کرده، از نظر معیار bpp، روش کدگذاری ضرایب موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری کلی ضرایب و رمزگذاری هافمن (GBL_MMC_H) به مقدار 9367.1 بهتر از بقیه روش‌های پیشنهادی عمل کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فونوکاردیوگرام #فشرده‌سازی سیگنال‌های صوتی قلب #کدگذارهای ضرایب موجک #میزان فشرده‌سازی (CR) #ریشه درصدی میانگین مربع تفاضلات (PRD)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)