پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
اشکان پارسی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر پویان[استاد راهنما]، حمیدرضا مشرقی مقدّم [استاد مشاور]
چکیده: سالانه افراد زیادی به علت داشتن آریتمی های کشندۀ قلبی، جان خود را از دست می دهند. بیشتر آریتمی-های کشنده، در ناحیه بطنی رخ می دهند. تندلی بطنی (VT) و تندلی بی نظم بطنی (VF) از جمله مهم ترین اختلالات قلبی در ناحیه بطنی هستند، که بیشترین سهم را در مرگ ناگهانی قلب (SCD) و فوت انسان دارند؛ در نتیجه، تحقیقات در زمینۀ پیش بینی آریتمی های VT-VF به منظور جلوگیری از SCD به صورت گسترده ای در حال انجام است. امروزه، استفاده از دستگاه های قابل کاشتِ تنظیم کنندۀ ضربان قلب، از جمله ICD، بهترین روش درمان آریتمی های VT-VF می باشند. این دستگاه ها، در بدن بیمار نصب شده و با تشخیص آریتمی های متفاوت، درمان لازم از جمله شوک الکتریکی را اعمال می نمایند. در این پایان نامه با استفاده از سیگنال های استخراجی از دستگاه های ICD با نام نرخ تغییرات ضربان قلب (HRV)، به پیش بینی وقوع آریتمی های VT-VF پرداخته ایم. در روال پیش بینی، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر میانه، ضربان های نابجا و مصنوعی حذف شده است. ویژگی های استخراجی از سیگنال HRV در دو روش ارائه شده اند. در روش اول ضرایب خودهمبستگی، عبور از صفر و انرژی سیگنال در حالت زمان-کوتاه و به صورت پنجره ای مورد استفاده قرار گرفتند. نتیجۀ استفاده از این ویژگی ها به همراه الگوریتم دسته بندی بردار ماشین پشتیبان (SVM) با دقت 82.5%، بهبودی جزئی را نسبت به تحقیقات گذشته در زمینه پیش بینی آریتمی های VT-VF تولید نمود. استخراج ضرایب فوریه-بسل مجموعۀ دوم ویژگی های پیشنهادی را تشکیل داد. با بکاربردن این ویژگی ها و استفاده از خاصیت غیرایستایِ موجک های بسل، نتیجه به دست آمده با ده درصد بهبود، در معیار دقت، برابر با 93% ارائه شد. با این بهبود، میزان شوک های نابجا توسط دستگاه های ICD به شدت کاهش یافته، و میزان شوک های نجات دهنده افزایش پیدا می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مرگ ناگهانی قلب #آریتمی های بطنی #دستگاه های تنظیم کنندۀ ضربان قلب #نرخ تغییرات ضربان قلب #ضریب خودهمبستگی #عبور از صفر سیگنال #انرژی سیگنال #ضرایب فوریه-بسل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)