پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حمیدرضا حیدری [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه خواص هندسی قاب‌های ‎-C*‎مدول‌های هیلبرت مورد بررسی واقع می‌شوند. در این راستا نشان می‌دهیم که هر زوج قاب دوگان در یک ‎-C*‎مدول هیلبرت، تراکم متعامدی از یک پایه ریس و دوگان متعارفش از یک ‎C*‎-مدول هیلبرت بزرگتر است. این مطلب، نظریه اتساع زوج های قاب دوگان فضاهای هیلبرت را به زوج‌های قاب دوگان در ‎-C*‎مدول های هیلبرت تعمیم می‌دهد. به ویژه برای هر زوج قاب دوگان C*‎-مدول هیلبرت که توسط یک گروه از عملگرهای یکانی تولید شده است، نشان می‌دهیم که یک زوج قاب دوگان متسع موجود است به طوری‌‌که همان ساختار گروهی را به ارث می برد. در پایان ساختار ‎-g‎قاب‌ها را در فضاهای هیلبرت بررسی می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتساع #قاب #پایه ریس #دنباله بسل #‎-C*‎مدول‌های هیلبرت #فضای هیلبرت #‎-g‎قاب #‎-g‎پایه ریس #‎-g‎دنباله بسل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)