پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فاطمه حلاج فدردی [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، مهدی ایرانمنش[استاد مشاور]
چکیده: *C-جبر C* ، A- بازتابی است هرگاه هر A-مدول هیلبرت شمارا تولید شده مانند C* ، M-بازتابی باشد، یعنی.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#*C-جبر جابه جایی #*C-مدول هیلبرت #*C-بازتابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)