پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سحر قدوسی [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، سعیده فردوسی[استاد مشاور]
چکیده: بیماری های قلبی دلیل اصلی مرگ و میرهای جهانی طبق گزارش سازمان سلامت جهانی است. در سال 2008 بین ٣ تا ١٧ میلیون نفر به علت بیماری های قلبی، جان خود را از دست داده اند، که 30% از مرگ و میرهای جهان را پوشش می دهد. سیگنال-های قلبی رایج ترین صورت بررسی بیماری های قلبی و یک ابزار تشخیص مفید برای جداسازی بیماران از افراد سالم است، زیرا روشی ساده، ارزان و بدون ریسک می باشد. تشخیص آریتمی از ECG یک روش بسیار مناسب و مهم در تشخیص بیماری های قلبی و در توسعه هوشمند سیستم های کامپیوتری است. دقت تشخیص QRS و پیک R از سیگنال ECG برای کاربرد تحلیل های ECG نقش مهمی دارند. در این پایان نامه، با استفاده از دو الگوریتم تبدیل فوریه کسری پیوسته و زاویه هندسی بین دو نمونه متوالی، به استخراج پیک R و نقاط انتخابی بر روی موج QRS، پرداخته می شود. سپس ماکزیمم مقدار از میان نقاط عنوان شده، در هر QRS حاصل می-شود. پس از استخراج نقاط عنوان شده و کاهش نمونه ها، ویژگی های استخراجی ورودی طبقه بند کننده های، ماشین بردار پشتیبان و k همسایگی نزدیک ، قرار گرفته و عملکرد الگوریتم ها ارزیابی شده اند. پایگاه داده MIT-BIH مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از طبقه بندهای مورد اشاره، با نتایج مطالعات اخیر، مقایسه می شوند. در طی طبقه بندی های متفاوت، نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده، دقت های بالای 99% را گزارش می دهند و همچنین، نتایج حاصله مبین آنند، که الگوریتم های پیشنهادی دارای عملکرد بهتری نسبت به مطالعات اخیر می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیگنال الکتروکاردیوگرام #آریتمی #تبدیل فوریه کسری پیوسته #زاویه هندسی بین دو نمونه متوالی #ماشین بردار پشتیبان #k همسایگی نزدیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)