پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه نظری [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه اندیشمندان سازمان مدیریت بیان می‌کنند که مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان سرمایه نیروی انسانی آن است. پس تلاش برای توسعه تعهد وفاداری در کارکنان و ایجاد حس تعلق در آن‌ها امر مهمی است و با انتخاب مناسب کارکنان گام بزرگی در جهت پیشرفت سازمان خود برمی‌دارند. با توجه به پیشرفت فنّاوری در دهه‌های اخیر، حجم اطلاعات ذخیره‌شده درون سازمان‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. درنتیجه می‌توان با استفاده از این اطلاعات وسیع، به کشف الگوها قواعد میان داده‌های مختلف ازجمله داده‌های منابع انسانی پرداخت که این امر با استفاده از علم داده‌کاوی امکان‌پذیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی وفاداری کارکنان شرکت‌های خصوصی با استفاده از تکنیک داده‌کاوی است. این پژوهش ازنظر ماهیت اکتشافی و ازنظر هدف کاربردی است. امروزه روشهای داده کاوی به طور گسترده در کشف الگوها و قواعد بین داده ها استفاده می‌شوند. کاربرد این روش‌ها می‌تواند نقش موثری در پیش‌بینی وفاداری کارکنان شرکت‌های خصوصی با استفاده از تکنیک داده‌کاوی در نمونه موردی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توزیع برق استان خوزستان باشد. در این پژوهش، داده های بدست آمده توسط نزم افزار Rapid Miner مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و عملکرد سه الگوریتم از روش‌های داده کاوی شامل الگوریتم درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و k نزدیک‌ترین همسایه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش از ترکیب دو الگوریتم برتر بعنوان نوآوری پژوهشی و کسب نتیجه مطلوب‌تر استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#وفاداری کارکنان #تکنیک داده‌کاوی #درخت تصمیم #ماشین بردار پشتیبان #نزدیک‌ترین همسایگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)