پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
علیرضا ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[پدیدآور اصلی]
چکیده: نیروی انسانی، عنصر و سرمایه اصلی شرکت ها و سازمان ها می باشد. تعدد شرکت هایی که به دنبال نیروی انسانی خبره و کارآمد هستند، موجب شده تا کارکنان براساس انتظارات خود از شغل، شرکت مورد نظرشان را انتخاب کرده و در آن مشغول به کار شوند. افزایش قدرت انتخاب افراد سبب شده تا آنها به محض نارضایتی از شرایط حاکم بر سازمان، به راحتی سازمان را ترک کرده و به سازمان دیگری جهت کار مراجعه کنند. لذا برای شرکت ها انتخاب افرادی با تعهد سازمانی بیشتر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است تا بدین طریق بتوانند هزینه های ناشی از ریزش کارکنان را کاهش دهند. لذا مسئله ی مدیریت ریزش کارکنان در بسیاری از شرکت ها مطرح شده است. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از داده های جمع آوری شده از شرکت نفت و گاز پارس و با به کارگیری تکنیک های داده کاوی الگوهایی جهت پیش بینی ریزش و عدم ریزش کارکنان استخراج شود تا این شرکت بتوانند برمبنای آن تصمیم به جذب نیروهای متعهد به سازمان بگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریزش کارکنان #تعهد سازمانی #داده کاوی #تکنیک نظریه راف ست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)