پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
بهاره خراسانی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: چکیده بازار سرمایه، جایگاه ویژه‌ای در کارآمدی نظام و سیستم مالی و اقتصادی یک کشور دارد، و با جذب، هدایت و تخصیص سرمایه‌های موجود در جامعه، به سمت انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات، موجب رونق و شکوفایی صنایع، اشتغال‌زایی و نیز برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی می‌شود. افراد سرمایه‌گذار حقیقی، به دلیل دارا بودن پس‌اندازی مناسب، نقش مهم و حیاتی در بازار اوراق بهادار ایفاء می‌کنند. بنابراین، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری ایشان جهت سرمایه‌گذاری، و شناسایی الگوی رفتاری این افراد اهمیت فراوانی دارد. بر همین اساس، این تحقیق در نظر دارد با استفاده از تئوری مجموعه‌های راف، با در نظر گرفتن عوامل و مشخصه‌های رفتاری، و بر اساس رویکردهای کلامی و غیرکلامی، الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس را شناسایی و استخراج نماید. نوع تحقیق، از لحاظ گردآوری اطلاعات و بررسی عوامل تاثیرگذار توصیفی است؛ بر اساس هدف و از لحاظ استخراج الگوی رفتاری، بنیادی است؛ و از لحاظ اهداف به‌کارگیری و زمینه‌های استفاده از الگوی استخراج شده، کاربردی است. در همین راستا، نمونه 400 تایی از سرمایه‌گذاران حقیقی، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم‌افزارهای Excel، SPSS Modeler و Rosetta تحلیل‌های لازم انجام شد، و در نهایت 3 قاعده با بیشترین توان پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، و بر مبنای نتایج تحقیق، الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران استخراج شده است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که تورش‌های شناختی با 6 مشخصه رفتاری، تورش‌های احساسی با 5 مشخصه رفتاری، و تورش‌های فرهنگی با 1 مشخصه رفتاری، بیشترین تاثیر بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد را دارند. علاوه بر این، الگوی رفتاری استخراج شده با نتایج سایر منابع و مراجع مرتبط مقایسه شد، با انجام تست ریسک‌سنجی و دریافت ترجیحات افراد در تشکیل سبد سهام از صنایع مختلف بورسی، اعتبارسنجی نتایج تحقیق و الگوی رفتاری استخراج شده بررسی گردید، که نتایج نشان‌دهنده درجه اعتبار بالای الگوی رفتاری استخراج شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری #بورس #الگوی رفتاری #تئوری مجموعه‌های راف #نظریه مجموعه‌های نوتروسوفیک #تئوری راف #معیارهای کلامی و غیرکلامی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)