پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مانا عزیزی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر رشد خود و تقویت روز افزون این عوامل به نحوی موثر بوده اند. یکی از جنبه های اصلی رشد هر شرکت و بنگاه اقتصادی رشد سرمایه ای آن شرکت است که در صورت های مالی اش نمود می یابد. از سوی دیگر با رشد و گسترش سیستم های اطلاعاتی و استفاده ی روزافزون سازمان ها از چنین سیستم هایی می توان به بسیاری از اطلاعات مالی، تولید و منابع انسانی شرکت ها که در طول سالیان حیات و رشد شرکت شکل گرفته اند دست یافت. تحقیق حاضر بررسی کاربرد روش های آماری در ایجاد مدلی از داده های مالی جمع آوری شده را هدف قرار داده و تلاش می کند با شناسایی متغیرهای اصلی در تغییر وضعیت اقتصادی شرکت و وارد کردن آن ها در این مدل آماری به سیستمی دست یابد که می توان با تغییر میزان متغیرها به بهترین خروجی به لحاظ مالی در صورت های مالی سال های آتی شرکت دست یافت. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی استفاده شده است و اطلاعات مالی و تولیدی شرکت به صورت سری های زمانی در آمده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اگرچه بی شک می توان از این روش برای پیش بینی وضعیت صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بهره برد، اما لازم است که برای طراحی سیستمی جامع که بتواند مدیران را در تصمیم گیری یاری نماید متغیرهای دقیق تری برای هر شرکت و مبتنی بر وضعیت دقیق آن شرکت شناسایی شوند و تنها به عوامل معمول و شناخته شده ای که در تولید کالا یا خدمات و نتیجتا ایجاد ارزش افزوده نقش دارند اکتفا نشود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های تصمیم یار مدیریت #داده کاوی #بودجه ریزی سرمایه #درخت تصمیم #رگرسیون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)