پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
امیر کاهوئی خاخیانی [پدیدآور اصلی]، محمد رستمی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده بازارها هر روز در حال اشباع بیشتر هستند و رقابت بین کسب و کارها در حال افزایش است، به همین علت مدیریت وفاداری و ریزش مشتری در کسب و کارهای گوناگون اهمیت زیادی یافته‌است. با گسترش علم داده و داده‌کاوی کسب و کارها به سمت بهره بردن از سیستم‌های هوشمند استخراج دانش حرکت کردند که سیستم‌های پیش‌بینی رفتار و وفاداری مشتری یکی از مهمترین این سیستم‌هاست. این سیستم‌ها با استفاده از پایگاه داده هایی که از تعاملات مشتریان ثبت می شود، الگوهایی برای پیش‌بینی رفتار مشتری استخراج و به مدیران برای تعیین سیاست‌های کسب و کار برای حفظ مشتریان کمک می کنند. در این پژوهش، باهدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر وفاداری مشتریان در دوران پساگارانتی وارزیابی آن‌ها ،از پرسشنامه‌ای متشکل از عوامل تاثیرگذار، با کمک خبرگان تهیه شد. پرسشنامه‌ها توسط مشتریان نمایندگی‌های ایران خودرو تکمیل و با دیتاست سوابق مشتریان ترکیب شد. با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی و درخت‌های تصمیم مختلف برای طبقه‌بندی مشتریان، پیش‌بینی رفتار وفاداری مشتریان و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری آن‌ها صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که برای دسته‌بندی و پیش‌بینی وفاداری مشتریان در دوران پساگارانتی، درخت تصمیم با معیار Gain Ratio و تکنیک k-fold cross validation(k=10) در مقایسه با الگوریتم‌های دیگری چون KNN و Naïve Bayes از صحت و دقت بالاتری برخورداراست و با استفاده از الگوریتم ‌های وزن دهی، مشخص شد به ترتیب شاخص‌های تشریح تعمیرات، سابقه خوب تعمیرات، خبرگی پرسنل و تخصص بیشتر، آگاهی از مزایای تعمیرات در نمایندگی و آگاهی از شرایط و ضوابط گارانتی بیشترین تاثیر بر وفاداری مشتریان در دوران پساگارانتی را دارند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: درخت تصمیم #یادگیری ماشین #وفاداری مشتریان #پساگارانتی #داده کاوی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)