پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهره نصیری [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: بیماری‌های قلبی بنا بر آمارهای سازمان جهانی بهداشت شایعترین علت فوت را در میان سایر بیماری‌ها به خود اختصاص می‌دهند. استفاده از الکتروکاردیوگرام (ElectroCardioGram:ECG) به دلیل اینکه ثبت آن آسان، کم هزینه و در عین حال ثمر بخش می‌باشد، برای تشخیص بیماری های قلبی کاربرد وسیع و قابل توجهی دارد.برای کاستن از اشتباهات پزشکان و کمک به آنها، می توان از روشهای هوشمند در تشخیص این بیماری ها استفاده نمود. تغییر و اعوجاج در هریک از پارامترهای اصلی سیگنال الکتروکاردیوگرام می تواند نشان دهنده یک بیماری قلبی باشد. در این تحقیق ،روشی جدید با استفاده از تبدیل والش برای طبقه بندی آریتمی های قلبی پیشنهاد شده است. هدف اصلی این تحقیق، بدست آوردن روشی اتوماتیک ، کارا و سریع, جهت تشخیص و تفکیک بیماری‌های قلبی بلوک شاخه ای راست ، بلوک شاخه ای چپ ، پیس ریتم و انقباضات زودرس بطنی4 و حالت نرمال از یکدیگر می‌باشد. به منظوراستخراج ویژگیها و کاهش ویژگیهای سیگنال قلب از طیف والش استفاده شده است .با استفاده از طیف والش ویژگی های مناسب از سیگنال قلب استخراج شده است .آزمایشات روی دیتابیس "MIT_BIH" 5 انجام شده است و در نهایت نمونه های انتخاب شده به یک طبقه بندی کننده SVM داده می‌شود و ضربان های متفاوت در هر یک از گروه ها دسته بندی می‌شوند.آزمایشات انجام شده بر روی دیتابیس مذکور نشان دهنده موفقیت روش پیشنهادی در جهت کاهش ویژگی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آریتمی های قلبی #ماشین بردار پشتیبان #طیف والش # #کاهش ویژگی,طبقه بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)