پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید رضا عزیزی قلعه سری [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه دو روش بهینه سازی برای یک خودرو هایبربد پیل سوختی/ باتری با قابلیت اتصال به شبکه معرفی می شود. در ابتدا به معرفی یک مدل تئوری برای توصیف ارتباط بین پارامترهای انتقال توان و عملکرد خودرو می پردازیم. بررسی نتایج نشان می دهد که در شرایط کار معمولی موتور الکتریکی، حداکثر سرعت و مسافت طی شونده توسط خودرو به صورت خطی تحت تأثیر پارامترهایی مثل راندمان پیل، توان خروجی پیل، جرم هیدروژن ذخیره‌شده مخزن، توان جانبی، ظرفیت باتری و مقاومت متوسط باتری قرار می گیرند. علاوه بر این زمان شتاب نیز به صورت خطی به پارامترهای ذکر شده به غیر از پارامترهای مرتبط با باتری بستگی دارد. در ادامه با طرح یک مسئله بهینه‌سازی سعی در کمینه کردن هزینه کلی سیستم خودرو می نماییم که این هزینه شامل هزینه ثابت (هزینه خرید باتری و پیل سوختی) و هزینه نگه داری و عملکرد خودرو (هزینه هیدروژن مصرفی و الکتریسیته دریافتی از شبکه) می باشد. در ادامه با در نظر گرفتن یک سری قیود سعی در حداقل کردن هزینه ثابت و نگه داری خودرو می نماییم. با حل مسئله بهینه سازی و به دست آوردن مقادیر بهینه سپس برای تایید درستی عملکرد خودرو با استفاده از نرم افزار ADVISOR صحت و درستی نتایج را نشان می دهیم. در پایان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با استفاده از قابلیت نرم افزار ADVISOR اقدام به حل مسئله بهینه سازی در دو سیکل حرکتی استاندارد می نماییم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودروی برقی #پیل سوختی #باتری #خودروی هایبرید پیل سوختی #متصل به شبکه #بهینه سازی #تابع هزینه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)