پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سعید خوبی آرانی [پدیدآور اصلی]، ابوالفضل حلوایی نیاسر [استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به منظور ارائه روشی بهینه برای کنترل و مدیریت بهینه منابع توان خودروهای برقی و برقی خورشیدی دارای دو منبع تامین توان شامل باتری و ابرخازن در Advisor مدل سازی گردیده است. در مطالعات گوناگون کنترل کننده های متفاوتی برای این منظور پیشنهاد گردیده است. در این بین کنترل کننده های فازی برتری های خود را نسبت به سایر روش ها کنترلی نشان داده اند. همچنان که میزان توان مصرفی با کنترل کننده فازی بهینه نسبت به کنترل کننده فازی استاندارد در خودروی برقی در سیکل رانندگی اول کاهش یافته و با اعمال کنترل کننده بهینه (on/off ) نیز برای این خودرو و در همین سیکل رانندگی میزان توان مصرفی کم تر از کنترل کننده فازی پایه بوده ولی از توان مصرفی کنترل کننده فازی بهینه بیشتر است در نتیجه کنترل کننده فازی بهینه از کنترل کننده بهینه (on/off ) برتر می باشد زیرا میزان توان مصرفی با این کنترل کننده کم تر می باشد میزان توان مصرفی با کنترل کننده فازی بهینه در خودروی برقی خورشیدی در سیکل رانندگی اول نسبت به خودروی برقی با همین کنترل کننده و در همین سیکل،کم تر است و میزان این اختلاف بسیار کم است علت این کم تر بودن به دلیل نصب سلول خورشیدی روی سقف خودروی خورشیدی است که بخشی از توان مورد نیاز خورو را تامین کرده و بقیه توان بصورت بهینه از مشارکت باتری و ابر خازن تامین می گردد و همچنین اختلاف بسیار کم هر دو توان مصرفی در خودروی برقی و برقی خورشیدی به خاطر کوچک بودن سلول خورشیدی قابل نصب روی خودرو بوده که بخش کوچکی از توان مورد نیاز خودرو را تامین می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودروی برقی #خودروی برقی خورشیدی #کنترل کننده دو وضعیتی #کنترل کننده فازی #الگوریتم ژنتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)