پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امیرحسین دیاری [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: در سالیان اخیر شرکت های توزیع نیروی برق جهت کاهش نارضایتی مشترکین ناشی از بروز خاموشی های ناخواسته و همچنین افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، احداث شبکه های هوایی روکش دار از جمله کابل های خودنگه دار را در دستور کار خود قرار داده اند. روند رو به رشد به کارگیری کابل های خودنگه داردر خطوط توزیع نیروی برق، گاهاً بدون انجام مطالعات فنی و در نظر گرفتن صرفه اقتصادی شرکت های توزیع بوده است. از همین رو، موضوع اصلی پژوهش حاضر انتخاب نوع هادی در پروژه های احداث شبکه های فشار ضعیف هوایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و به منظور بهینه سازی هزینه های شرکت های توزیع، تعیین گردیده است. جهت دستیابی به این هدف ابتدا هزینه های شبکه شامل هزینه های احداث و بهره برداری در هریک از انواع شبکه های سیم مسی و کابل های خودنگه دار محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش توزیع نرمال، متوسط عمر مفید هر یک از شبکه ها تا قبل از بروز اولین حادثه به دست آمده است. در انتها نیز اطلاعات تکمیلی از حوادث شبکه ها جهت کمک به فرایند مقایسه ارائه گشته است. مطابق با نتایج محاسبات مشخص شد بر خلاف تصور رایج، در بسیاری از موارد بکارگیری کابل های خودنگه دار توجیه اقتصادی ندارد. در واقع موضوع انتخاب نوع هادی، یک موضوع کلی نبوده و نمی توان در رابطه با آن حکم کلی صادر نمود که نیاز به مطالعات موردی و منطقه ای دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کابل خودنگه دار #هزینه های شبکه های توزیع #محاسبه هزینه های احداث #محاسبه هزینه های بهره برداری #متوسط عمر مفید قبل از حادثه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)