پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
هادی اکبری [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: نیروگاه مشهد به عنوان اولین واحد نیروگاهی استان خراسان، در زمینی به وسعت 35 هکتار، در شرق مشهد، در ابتدای بلوار سرخس واقع شده است که در حال حاضر با توسعه‌ی شهر مشهد در محدوده‌ی شهری قرار گرفته است. قدمت نیروگاه و راندمان پایین آن به علت عدم بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت تولید خود(ناشی از عدم تناسب میان افزایش بار شبکه 63 کیلوولت خراسان و افزایش ظرفیت خطوط انتقال اطراف نیروگاه مشهد با توجه به موقعیت شهری کنونی آن) سبب شده که در چند سال اخیر همواره موضوع بازنشسته شدن آن مطرح باشد. اما با وجود هزینه‌های تحمیلی ناشی از محدودیت انتقال توان و راندمان پایین نیروگاه مشهد طرح مسائلی مانند واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی، تولید پراکنده، طرح CHP برای انتقال حرارت به حرم مطهر، همچنین نقشی که این نیروگاه در کاهش تلفات شبکه به علت نزدیکی به کانون بار مشهد دارد، گزینه‌ی ابقا، بهسازی و یا نوسازی آن را پیش روی قرار داده است. در این گزارش با ارائه‌ی دو الگوریتم برای محاسبه‌ی میزان هزینه‌‌ی تحمیلی محدودیت انتقال توان ناشی از تلفات و انرژی محبوس شده به ازای ظرفیت‌های مختلف تولید نیروگاه مشهد، دو سناریوی فعلی وآتی بهره‌برداری از نیروگاه در نرم‌افزار Digsilent شبیه‌سازی شده و نقطه‌ی بهینه‌ای برای تولید نیروگاه مشهد برای هر سناریوی بهره‌برداری حاصل شده است و در نهایت سناریوی مناسب برای افزایش راندمان نیروگاه پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیروگاه مشهد #الگوریتم محاسبه‌ی انرژی محبوس شده #الگوریتم محاسبه‌ی تلفات #سناریوهای فعلی و آتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)