پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد علی اسماعیلی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی به سرعت در حال توسعه است که از مهم ترین علل آن می توان به ظرفیت محدود و روبه پایان سوخت های فسیلی و افزایش قیمت سوخت اشاره کرد. از جمله این منابع تجدید پذیر می توان به آرایه های خورشیدی و نیز پیل های سوختی اشاره کرد که هر یک مزایا و معایب مربوط به خود را دارند. معمولا این منابع به صورت ترکیبی مورد بهره برداری قرار می گیرند. مهم ترین دلیل استفاده از سیستم های تولید ترکیبی، پوشش معایب هر یک از منابع با استفاده از منابع دیگر می باشد. در این پایان نامه رفتار یک سیستم قدرت ترکیبی متصل به شبکه توزیع، توسط یک الگوریتم مدیریت توان، تحت الگوی بار متغیر در یک شبانه روز مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ظرفیت هریک از منابع، توسط نرم افزار HOMER و با توجه به قیمت سوخت و انرژی تعیین می شود و سپس در این سیستم ترکیبی که شامل : آرایه های خورشیدی، پیل سوختی، الکترولایزرو باتری می باشد، اولویت عملکرد منابع توان، توسط این الگوریتم تعیین می شود و عملکرد این سیستم ترکیبی تحت الگوی بار متغیر در یک شبانه روز در شرایط عادی؛ و نیز باوجود خطای تکفاز در خروجی آرایه خورشیدی مدیریت می شود. الگوریتم پیشنهادی در این پایان نامه، با درنظر گرفتن پارامتر های وضعیت شارژ باتری و نیز میزان فشار تانک هیدروژن، دستور لازم را جهت شارش توان از جانب هریک از منابع صادر می کند. توان مربوط به بار و نیز هر یک از منابع، ولتاژ لینک DC، فشار تانک هیدروژن و وضعیت شارژ باتری در هر مرحله و تحت شرایط ذکر شده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تحلیل و بررسی ابعادی سیستم توسط نرم افزار HOMER و شبیه سازی های مربوط به عملکرد سیستم تولید ترکیبی متصل به شبکه توزیع در محیط Simulixnk/MATLAB انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت توان #سیستم توزیع #سیستم تولید ترکیبی #آرایه های خورشیدی #پیل سوختی #باتری #الکترولایزر #تانک هیدروژنی #ولتاژ لینک DC

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)