پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
وحید منصوری فرد [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، امیر حسن نیا[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه، ضمن ارائه یک روند طراحی و روابط تحلیلی جهت بررسی رفتار تفنگ کویلی رلوکتانسی در حالت گذرا، به طراحی کویل یک نمونه تک مرحله‌ای از این تفنگ پرداخته می‌شود. این تفنگ قادر خواهد بود، پرتابه‌ای به جرم 9 گرم را از حالت سکون، با رعایت سقف جریان مجاز و قابل تحمل اجزای تشکیل دهنده تفنگ، تا بیشترین سرعت ممکن شتاب دهد. همچنین، تأثیر تغییر پارامترهای کویل تفنگ با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود JMAG-Designer 16 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و توسط نرم افزار MATLAB به اعتبارسنجی نتایج به دست آمده پرداخته می‌شود. روند طراحی برپایه روش سعی و خطای پیشنهادی است که به تفصیل بیان شده است و نتایج شبیه سازی-های آن ارائه می‌گردد. سپس با ارائه یک ایده‌ جدید که شامل تعبیه کردن یک پوشش فرومغناطیس به دور کویل است، عملکرد تفنگ کویلی رلوکتانسی بهبود داده می‎شود. در پایان، نمونه عملی تفنگ طراحی شده، ساخته و نتایج آزمایش‌های عملی و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتاب کننده‌های الکترومغناطیسی #تفنگ کویلی رلوکتانسی #کویل الکترومغناطیسی #طراحی #روش اجزاء محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)