پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
ندا محمودی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا پس از معرفی موجک هار، ویژگی های آن را بررسی می کنیم. سپس در هر فصل با معرفی نوع خاصی از مسائل کنترل بهینه این روش کالوکیشن مستقیم را بر این مسائل اعمال می کنیم. مسائلی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می شود شامل مسائل کنترل بهینه افق نامتناهی، سیستم های تنظیم کننده ی خطی، مساله کنترل بهینه زمانی پرتاب موشک و سیستم های ردیاب خطی است. در انتهای هر فصل چند مثال عددی ارائه شده است. در این مثال ها نمودارهای کنترل و مسیر حاصل از روش موجک هار را با روش تحلیلی مقایسه می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موجک هار #مسائل کنترل بهینه #کالوکیشن مستقیم #افق نامتناهی #سیستم های تنظیم کننده خطی #بهینه زمانی پرتاب موشک #ردیاب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)