پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
انسیه فیاضی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه به حل عددی رده‌ای از مسائل کنترل بهینه تاخیر زمانی با استفاده از شبکه عصبی می‌پردازیم. ابتدا در فصل اول به مقدمه و معرفی شبکه عصبی و تعاریف مورد نیاز می‌پردازیم. در فصل دوم یک مساله کنترل بهینه تاخیری از نوع بولزا را در نظر می‌گیریم که با استفاده از تقریب پاده به یک مساله بدون تاخیر زمانی تبدیل می‌شود. سپس با روش شبکه عصبی به حل عددی آن می‌پردازیم و در پایان فصل نتایج عددی را برای شش مساله برسی خواهیم کرد. فصل سوم شامل مساله کنترل بهینه تاخیری افق نامتناهی است. آن را با استفاده از تقریب پاده از حالت تاخیر خارج می‌کنیم و با استفاده از تغییر متغیر مساله را به یک مساله افق متناهی تبدیل می‌کنیم. در ادامه با روش شبکه عصبی به حل عددی مساله بدست آمده می‌پردازیم و در پایان فصل سوم نتایج عددی را با حل دو مثال نشان می‌دهیم. تمامی مثال‌های پایان‌نامه با نرم افزار گمز حل شده و نمودارها در سرتاسر پایان‌نامه با استفاده از نرم‌افزار متلب رسم شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه عصبی #تقریب پاده #مسائل ‌کنترل ‌بهینه ‌تاخیر ‌زمانی #مسائل ‌افق ‌نامتناهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)