پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مهدی محمدی شیرکلای [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در سالهای اخیر تغییراتی بر روی ساختارموتور سنکرون رلوکتانسی صورت گرفته است. در این نوع موتورها ماده ی مغناطیس دائم و لغزش وجود ندارد.لذا این موتور به دلیل داشتن ضریب توان بالا و چگالی گشتاور زیاد، برای استفاده در سیستم راه انداز AC مورد توجه قرار گرفته است. در این پایان نامه، طراحی کنترل کننده تطبیقی برای سیستم راه انداز بدون سنسور، با کنترل مستقیم گشتاور برای موتور سنکرون رلوکتانسی پیشنهاد می‌شود. الگوریتم کنترل فازی تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم، برای بهبود عملکرد کنترلی طراحی می‌گردد. آنالیز تئوری‌های مختلف برای طراحی کنترل کننده‌های فوق انجام شده و پایداری سیستم‌های حلقه بسته به اثبات می‌رسد. کنترل کننده‌های طراحی شده روی یک موتور نوعی اعمال شده و عملکرد مناسب آنها نشان داده خواهد شد. در ادامه مقایسه ای میان عملکرد کنترل کننده ها از نظر خطا، لرزش گشتاور، پاسخ گذرا و ردگیری انجام خواهد شد. همچنین اغتشاش بار بر روی سیستم اعمال شده، و مقاوم بودن کنترل کننده بررسی می‌گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور سنکرون رلوکتانسی #سیستم راه انداز AC #کنترل کننده تطبیقی #کنترل فازی تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)