پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نیلوفر علایی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: بهبود قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای در مباحث اکتشاف منابع هیدروکربنی، به خصوص در ساختارهای زمین شناسی کوچک مقیاس نظیر لایه های نازک که محل عبور و تجمع هیدروکربن ها هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از آنجایی که این ساختارها زیر حد تفکیک پذیری عمودی لرزه ای (ضخامت تیونینگ) هستند، لذا به منظور تشخیص این نوع مخازن به داده های لرزه ای با قدرت تفکیک پذیری بالا نیاز است. تاکنون روش‌های زیادی به منظور افزایش قدرت تفکیک داده های لرزه ای معرفی شده‌اند. روش های مختلف واهمامیخت از جمله روشهای متداول افزایش قدرت تفکیک قائم می‌باشند. در این روش ها بر اساس مدل همامیختی زمین، ردلرزه ی ثبت شده حاصل همامیخت سری بازتاب و موجک لرزه ای است. موجک لرزه ای، اغلب پهنای باند فرکانسی محدود دارد در حالیکه سری بازتاب دارای پهنای باند فرکانسی نامحدود است. از طریق فرایند واهمامیخت، موجک لرزه ای در حوزه زمان فشرده شده و بهبود قدرت تفکیک لرزه ای حاصل می شود. از آنجایی که در این روش ها، فرضیاتی مبتنی بر مدل همامیختی داده‌های لرزه‌ای بازتابی در نظر گرفته شده است که غالباّ با واقعیت تطابق کمی دارند، لذا محققان زیادی برای افزایش قدرت تفکیک قائم داده‌ها با استفاده از روش‌های نوین دیگری تلاش نمودند. از جمله روش‌های نوین افزایش قدرت تفکیک قائم می‌توان به روش‌های مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته و گسسته اشاره نمود. در این پایان نامه از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه برای افزایش قدرت تفکیک قائم داده های لرزه ای استفاده شده است به این صورت که بر اساس تبدیل فوریه موجک چشمه لرزه ای و نسخه فشرده شده آن فیلتری طراحی می شود که با اعمال آن بر روی داده لرزه ای، محتوای فرکانسی آن را افزایش داده و در نتیجه قدرت تفکیک قائم افزایش می یابد. الگوریتم روش بر روی داده های مصنوعی و واقعی اعمال شده و نتایج آن با نتایج حاصل از روش واهمامیخت فرکانسی، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که روش معرفی شده عملکرد بهتری نسبت به روش متداول واهمامیخت فرکانسی دارد. از آنجایی که داده های لرزه ای بازتابی دارای محتوای فرکانسی متغیر با زمان هستند لذا، در ادامه، با طراحی فیلتر مقیاس، در حوزه زمان-فرکانس بر اساس مدل همامیخت ناپایا به بهبود این روش به منظور استفاده از آن برای افزایش قدرت تفکیک قائم داده های لرزه ای ناپایا پرداخته شده است. به این صورت که داده لرزه ای مورد نظر با استفاده از یکی از تبدیل های زمان-فرکانس تحت عنوان تبدیل گابور، به حوزه دوبعدی زمان-فرکانس بسط داده شده و از خاصیت مقیاس کردن زمانی در این حوزه برای افزایش محتوای فرکانسی داده و در نتیجه بهبود قدرت تفکیک لرزه ای استفاده می-گردد. همچنین نتایج روش مورد استفاده با نتایج حاصل از اعمال واهمامیخت گابور، بر روی داده مقایسه شد، بررسی ها نشان داد که روش جدید نسبت به روش واهمامیخت گابور کارایی بهتری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قدرت تفکیک قائم #تبدیل فوریه #فرکانس #تبدیل گابور #زمان-فرکانس #مقیاس کردن زمانی #ضخامت تیونینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)