پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سعید حیدری نژاد [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: در اکتشاف منابع هیدروکربنی، تهیه تصویر لرزه ای از ساختارهای زیر سطحی اهمیت زیادی دارد. گاهی به دلیل برخورد امواج لرزه ای به پدیده های خاص زمین شناسی، مثل گنبد نمکی و گلفشان، این تصاویر با ابهام همراه می شوند. یکی از راه های رفع این مشکلات، استفاده از چند روش ژئوفیزیکی با یکدیگر است. روش گرانی سنجی، از معمول ترین روش های کمکی برای روش لرزه-شناسی است. به منظور افزایش کیفیت و بالا بردن دقت تفسیر، در مراحل پردازشی و تصویر سازی از روش-های گوناگونی استفاده می شود که روش گرادیان کل نرمال یکی از این روش ها می باشد. این روش در تعیین عمق و محدوده ی آنومالی های گرانی، به عنوان یک روش موفق شناخته می شود و در روش لرزه شناسی باعث بهبود کیفیت و دقت تصاویر زیرسطحی می شود. در این تحقیق از روش گرادیان کل نرمال بر روی داده های گرانی و لرزه ای دشت گرگان استفاده شده است. قابلیت این روش، در هر دو زمینه با آزمایش و مقایسه بر روی داده های مصنوعی و واقعی بررسی شده است. عمق و محل قرار گیری گلفشان های مورد مطالعه توسط گرادیان کل نرمال با داده های گرانی مشخص شد. سپس با اعمال روش گرادیان کل نرمال بر روی داده های لرزه-ای، لایه های مبهم مانند کف گلفشان ها و لایه های عمیق، با وضوح و کیفیت بهتری بدست آمده است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرادیان کل نرمال #تبدیل هیلبرت #سری فوریه #داده های لرزه ای #آنومالی گرانی #گلفشان #تخمین عمق #تفکیک پذیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)