پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
شهرزاد کوثری [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، مهدی زارعی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه تلاش برای شناسایی ساختارهای زیرسطحی و منابع معدنی با ارزش، گسترش پیدا کرده است. روش های ژئوفیزیکی ابزارهایی هستند که با استفاده از اندازه گیری کمیت های فیزیکی در روی سطح یا بالای سطح زمین اطلاعات ارزشمندی را حاصل می نمایند. از آن جا که کانی کرومیت دارای اختلاف چگالی قابل ملاحظه‌ای با سنگ های میزبان است، می توان از روش گرانی سنجی جهت اکتشاف این کانسارها بهره گرفت. از اهداف اصلی در تفسیر داده های گرانی سنجی تعیین عمق و محدوده توده آنومال می باشد. برآورد عمق و ژرفای افقی اجسام بی هنجار نقش به سزایی در انتخاب بهینه محل حفر گمانه های اکتشافی داشته و از سوی دیگر باعث کاهش هزینه های حفاری و استخراج می گردد. روش های مختلفی جهت برآورد عمق وجود دارد که در این تحقیق روش گرادیان کل نرمال به کار گرفته شده است. این روش با به کارگیری سری فوریه معایب فیلتر گسترش به سمت پایین را در عبور از مرکز جسم بی هنجار بر طرف می نماید. جهت تفسیر داده های گرانی مدل سازی داده ها از موفق ترین روش های تفسیر می باشد. در این تحقیق به تفسیر، تخمین عمق و مدل سازی داده های گرانی سنجی پرداخته شده است. از آن جا که در روش های ژئوفیزیکی به منظور بررسی کارایی هر روش، ابتدا بر روی داده های مصنوعی اعمال می گردد؛ لذا ابتدا روش گرادیان کل نرمال بر روی دو سری داده مصنوعی اعمال گردید و مدل سازی مستقیم و معکوس داده ها انجام گرفت. هدف اصلی از این تحقیق تفسیر و مدل سازی داده های محدوده کرومیت زایی سبزوار می باشد. علاوه بر آن مطالعات روی محدوده کرومیت زایی کوبا نیز انجام گرفت. ابتدا با استفاده از روش توابع چندجمله‌ای آنومالی ناحیه ای و محلی از هم تفکیک و سپس با استفاده از روش گرادیان کل نرمال دوبعدی آنومالی های گرانی تفسیر شد. برای تعیین وضعیت توده های معدنی مدل سازی مستقیم با استفاده از نرم افزار Winglixnk، مدل سازی دوبعدی وارون با استفاده از نرم افزار Modelvision Pro انجام گرفت. الگوریتمی که برای مدل سازی در این نرم افزارها استفاده شد، بر پایه روش های تکرار می باشد. هم چنین به منظور بررسی وضعیت ساختارها در فضای سه‌بعدی، مدل سازی وارون مقید سه بعدی با استفاده از الگوریتم لی - اولدنبرگ (Grav3D نرم افزار) انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از مدل سازی منطقه کاماگائی کوبا با نتایج حفاری های انجام شده در محدوده آنومالی ها انطباق بالایی دارد. هم چنین نتایج حاصل از مدل سازی داده های گرانی سنجی محدوده اکتشافی سبزوار نیز به طور قابل قبولی با اطلاعات زمین شناسی منطقه هم خوانی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنومالی گرانی #تخمین عمق #گرادیان کل نرمال شده (NFG) #مدل سازی مستقیم #مدل سازی معکوس دوبعدی #مدل سازی معکوس مقید سه بعدی #کانسار کرومیت شرق سبزوار #کانسار کرومیت کاماگائی کوبا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)