پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
آرش حداديان [پدیدآور اصلی]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد مشاور]
چکیده: استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی سنگ‌های زیرسطحی راه حل مناسبی برای اکتشاف ذخایر مدفون در زیر زمین (از قبیل نفت، گاز، آب، کانی‌ها و...) می‌باشند. کاوش‌های گرانی‌سنجی و مغناطیسی به دلیل سادگی و کم هزینه بودن از جمله روش‌های پرکاربرد ژئوفیزیکی هستند که برای اکتشافات مقدماتی به کار می‌روند. برای تفسیر خودکار داده‌های برداشت شده توسط این دو روش تاکنون روش های متعددی ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از فیلترهای فاز محلی به شناسایی مرز چشمه‌های بی‌هنجار پرداخته می‌شود و نتایج به دست آمده، با فیلترهای دیگر مانند سیگنال تحلیلی، مشتق افقی کل و انحراف معیار نرمال شده مقایسه می‌گردد. برای این منظور ابتدا کدها و توابع مورد نیاز با استفاده از نرم افزار متلب تهیه و سپس این فیلترها بر روی مدل‌های مصنوعی اعمال شدند تا قابلیت هر کدام از این فیلترها در شناسایی مرز چشمه‌های بی‌هنجار مشخص گردد. با اعمال این فیلترها بر روی داده‌های گرانی و مغناطیس حاصل از مدل‌های مصنوعی مشاهده می‌شود که فیلتر انحراف معیار نرمال شده بهترین نتیجه را ارائه می‌دهد. در انتها این فیلترها بر روی داده‌های گرانی و میدان کل مغناطیسی حوضه رسوبی ساوه به عنوان داده‌های واقعی اعمال ‌گردیدند. در این مورد نیز نتایج نشان می‌دهد که فیلتر انحراف معیار نرمال شده نسبت به دیگر فیلترها نتایج مطلوب‌تری ارائه می‌دهد و به خوبی ساختمان‌های زمین‌شناسی موجود در منطقه، مانند گسل‌ها و گنبدنمکی احتمالی را مشخص می‌نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: کاوش‌های گرانی سنجی #کاوش‌های مغناطیسی #فیلترهای فاز محلی #مشتق افقی کل #سیگنال تحلیلی #انحراف معیار نرمال شده #گرادیان افقی #گرادیان قائم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)