پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
علیرضا امامی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، لقمان نمکی [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی سنگ‌های زیرسطحی راه حل مناسبی برای بررسی ساختارهای زیرسطحی و اکتشاف ذخایر مدفون در زیر زمین (از قبیل نفت، گاز، آب، کانی‌ها و...) می‌باشند. کاوش‌های گرانی سنجی و مغناطیسی به دلیل سادگی و کم هزینه بودن از جمله روش‌های پرکاربرد ژئوفیزیکی هستند که برای اکتشافات مقدماتی به کار می‌روند. برای پردازش و تفسیر خودکار داده‌های برداشت شده در این دو روش تاکنون روش های متعددی ارائه شده است. فیلتر کردن داده های میدان پتانسیل، پردازش عددی است که رکن مهمی در تعبیر و تفسیر داده های مغناطیس سنجی و گرانی سنجی دارد. در این تحقیق کارایی فیلترهای مرسوم ژئوفیزیکی شامل فیلترهای روندسطحی، فیلترهای تبدیل میدان، فیلترهای مشتق و فیلترهای فاز محلی در پردازش تصاویر داده های گرانی و مغناطیس آنومالی 23 سنگ آهن ساغند مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با تهیه کدی درمحیط نرم افزار متلب اثر اعمال فیلترهای لاپلاس اول و دوم، سوبل، پرویت و کنی روی داده ها بررسی گردید. بررسی ها نشان می دهد، که بهترین کارایی را فیلترهای لاپلاس دوم، سوبل و کنی در بارز سازی آنومالی های گرانی و مغناطیس داشتند. از طرفی نتایج نشان می دهد که اثر خط واره ها با اعمال فیلترهای لاپلاس اول و دوم، سوبل جهتی، سوبل دوبعدی و کنی بر روی داده های مغناطیسی نسبتاً بارز شده است. در جمع بندی نتایج می توان این طور عنوان نمود که از بین فیلترهای پردازش تصویر، فیلتر کنی کارایی در تعیین مرز و لبه آنومالی و فیلترهای فاز محلی برای شناسایی خط واره ها و بارز کردن امتداد کانی زایی کانسارهای رگه ای کاربرد مناسبی دارند. نتایج بررسی ها روی داده های گرانی و مغناطیس چندین نقطه را برای ادامه عملیات اکتشافی و فعالیت-های بعدی مثل حفاری پیشنهاد می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرانی سنجی #مغناطیس سنجی #سنگ آهن ساغند #فیلترهای مرسوم ژئوفیزیکی #فیلترهای فاز محلی #فیلترهای پردازش تصاویر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)