پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
یاسر دهبان [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، محمد رضایی[استاد مشاور]
چکیده: هدف نهایی در روش‌های ژئوفیزیک تفسیر و تعیین خصوصیات ساختارهای زمین‌شناسی از روی‌داده‌های اندازه‌گیری شده است. معمولاً در روش‌های مدل‌سازی خصوصیات فیزیکی مانند چگالی یا خودپذیری مغناطیسی و خصوصیات هندسی مانند عمق مربوط به ساختار به‌عنوان پارامترهای مدل و اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی به‌عنوان مفروضات (داده‌ها( تلقی می‌گردند. با توجه به وجود ساختارهای رسوبی فراوان در ایران که اغلب از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند (مانند تله‌های نفتی) مدل‌سازی سنگ‌بستر در تفسیرهای تکمیلی از داده‌های گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار مفسر قرار دهد. حوضه‌های رسوبی به‌عنوان یکی از مکان‌های مستعد وجود منابع هیدروکربنی همیشه موردتوجه بوده‌اند و مطالعه هندسه سنگ‌بستر این حوضه‌ها همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این پژوهش از مدل‌سازی وارون غیرخطی داده‌های گرانی ‌سنجی و مغناطیس سنجی جهت تعیین هندسه سنگ‌بستر استفاده می‌شود. برای حل مشکل عدم یکتایی و ناپایداری جواب از روش منظم‌سازی تیخونوف برای انتخاب پارامتر منظم‌سازی استفاده شده است. در فرآیند مدل‌سازی داده‎‌های گرانی ‌سنجی و مغناطیس سنجی، یک سنگ‌بستر عموماً به‌وسیله یک سری منشور‌های کنار هم چیده شده تقریب زده می‌شود و سپس ضخامت آن‌ها محاسبه می‌شود. به منظور نشان دادن کارایی روش، درک چگونگی کارایی روش و جزئیات مربوط به آن، ابتدا مدل‌سازی داده های گرانی ‌سنجی و مغناطیس سنجی بدون نوفه و نوفه دار صورت گرفته است. در پایان مدل‌سازی روی‌داده‌های گرانی‌ سنجی منطقه‌ی چشایر انگلستان و داده‌های مغناطیس اصلاندوز ایران صورت گرفته است که نتایج به‌دست‌آمده با دیگر مطالعات و زمین‌شناسی منطقه همخوانی دارد. کلیه برنامه‌های مورداستفاده در این پژوهش توسط نگارنده در محیط نرم‌افزار MATLAB تهیه‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرانی‌سنجی #مغناطیس‌سنجی #سنگ‌بستر #مدل‌سازی وارون #غیرخطی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)