پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هادی غفاریان [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، سهیل پرخیال [استاد مشاور]
چکیده: ارزیابی یک سیستم زمین‌گرمایی، در طول مراحل اولیه اکتشاف عمدتاً بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و سنجش از دور است. در این پژوهش، برگه‌های 1:100000 تخت‌سلیمان و سیلوانه واقع در استان آذربایجان غربی از نظر وجود منابع زمین‌گرمایی مورد بررسی قرار گرفته و لایه‌های اکتشافی شامل زمین‌شناسی، دگرسانی‌ها، گسل‌ها، مغناطیس هوایی و گرانی ماهواره‌ای، جهت به‌دست آمدن نقشه پتانسیل مطلوب، با هم تلفیق شده‌اند. در این تحقیق از روش‌های جدید تلفیقی به منظور اکتشاف مناطق پتانسیل‌دار زمین‌گرمایی استفاده می‌شود. محدوده‌های مورد مطالعه شامل انواعی از واحدهای سنگ‌شناسی آذرین، دگرگونی، رسوبی و آذرآواری می‌باشد که این واحدها براساس میزان ارتباطی که می‌توانند با منابع زمین‌گرمایی داشته باشند، به عنوان یک لایه رتبه‌بندی می‌شوند. در این رتبه‌بندی، بیش‌ترین امتیاز به تراورتن‌ها و سپس سنگ‌های آذرین جوان داده میشود. لایه‌اکتشافی دیگر شامل دگرسانی‌های آرژیلیک، سیلیسی و اکسید آهن بوده که با استفاده از تکنیک‌های پردازش داده‌های ماهواره‌ای ماهواره‌های ترا و لندست شامل روش‌های ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، کمترین مربعات رگرسیون‌شده و تجزیه مؤلفه‌های اصلی حاصل شده ‌است. گسل‌ها و شکستگی‌های منطقه شامل گسل‌های موجود در نقشه‌های زمین‌شناسی مناطق مورد مطالعه و خطواره‌های حاصل از پردازش‌های داده‌های ماهواره‌ای و ژئوفیزیکی به‌عنوان یک لایه اکتشافی دیگر تحت عنوان لایه گسل‌ها و شکستگی‌ها ساخته ‌می‌شوند. دو لایه اکتشافی دیگر، مناطق شناخته‌شده به‌عنوان بخش‌های آنومال در دو روش ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی و گرانی‌سنجی می‌باشند. در نهایت با تلفیق لایه‌های اکتشافی به دو روش دانش‌محور منطق فازی و شاخص همپوشانی، نقشه پتانسیل مطلوب مناطق مورد مطالعه تهیه شد و مناطق پتانسیل‌دار برحسب اولویت آن‌ها نسبت به فاصله از چشمه‌های آب گرم و تطابق با نقشه‌های فاکتوری هر روش، رتبه‌بندی شده و شش قسمت دارای بیش‌ترین اهمیت به‌ترتیب اهمیت آن‌ها با حروف A، B، C، D، E و F مشخص شدند. بخش‌های شناخته‌شده به‌عنوان قسمت‌های پتانسیل‌دار منطقه مساحتی در حدود 15% از کل محدوده مطالعاتی را دربرمی‌گیرند. در انتها، نقشه‌های پتانسیل مطلوب با استفاده از چشمه‌های آب‌گرم که تطابق خیلی خوبی با نقاط پتانسیل‌دار نشان می‌دادند، اعتبارسنجی و تأیید گردیدند. برتری این روش پتانسیل‌سنجی نسبت به سایر روش‌ها، استفاده همزمان از چند داده و به حداقل رساندن میزان خطاست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین‌شناسی #سنجش از دور #مغناطیس‌سنجی هوابرد #گرانی‌سنجی ماهواره‌ای #تخت‌سلیمان #سیلوانه #تلفیق داده‌ها #GIS
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)