پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
ابوالفضل علی امید [پدیدآور اصلی]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد مشاور]
چکیده: گنبد نمکی آجی چای در جنوب غرب شهرستان میانه واقع در شمال شهر ماهنشان و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه از لحاظ ساختاری در زون زمین شناسی ایران مرکزی قرار دارد و بخشی از قسمت جنوبی نقشه 1:100000 میانه می باشد. واحدهای سنگ شناسی منطقه از رسوبات مارنی، ماسه سنگ و کنگلومرا همراه با رسوبات تبخیری تشکیل شده است. به‌منظور تعیین واحدهای زمین شناسی و نواحی حاوی رسوبات تبخیری مطالعات به روش دورسنجی از تصاویر ماهواره ای استر و لندست به وسیله ی نرم افزار ENVI انجام گرفت. با استفاده از روش های نسبت باندی، آنالیز مولفه های اصلی و طیف سنجی زاویه ای، نواحی حاوی هالیت، سولفات و نواحی آهن دار از یکدیگر تفکیک شد. همچنین مطالعات ژئوفیزیکی با روش گرانی سنجی به‌منظور تعیین موقعیت گنبد نمکی انجام گرفت. در این روش داده های گرانی سنجی برداشت شده در منطقه، مورد بررسی واقع شد و نقشه های بوگه کامل، باقیمانده، مشتق قائم اول، ادامه فراسو و استفاده از روش تخمین عمق اویلر انجام گرفت، نتایج این مطالعات مشخصات کمی گنبد نمکی مانند عمق تقریبی، شعاع، مساحت و محدوده قرارگیری آن را مشخص کرد. در نقشه باقیمانده و گرادیان اول قائم آنومالی منفی به شکل دایره ظاهر شده است؛ که شعاع این آنومالی به صورت تقریبی 85 متر و مساحت تقریبی آن 22500 متر مربع می باشد. همچنین در اطراف آنومالی اصلی، آنومالی کوچکتر و با شدت کمتری وجود دارد. نقشه زاویه تیلت و نقشه ادامه فراسو نشان می دهد، ریشه آنومالی کوچکتر به آنومالی اصلی متصل بوده و در ادامه فراسو 100 متر اثر آنومالی از بین می رود. بنابراین به توجه به اینکه آنومالی، حداکثر 200 میکرو گال با زمینه اختلاف ایجاد کرده؛ می توان گفت که این آنومالی ریشه عمیقی ندارد. این نتایج با مطالعات زمین شناسی انجام گرفته توسط محققین قبلی که حاکی از کم عمق بودن گنبدهای نمکی منطقه آذربایجان است؛ همخوانی دارد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی پتاس #مطالعات اکتشافی #گنبدهای نمکی #زمین‌شناسی #نقشه زمین شناسی #سنجش از دور #گرانی‌سنجی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)