پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
میثم داودآبادی فراهانی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: آب‌های زیرزمینی یکی از مهم ترین منابع تأمین آب شیرین مورد نیاز انسان است؛ که امروزه برای مصارفی چون کشاورزی، صنعت و شرب توسعه زیادی پیدا کرده است. امکان تشکیل مخزن آب زیرزمینی و قابلیت آبدهی هر مخزن قبل از هر چیز به ویژگی های فیزیکی و سنگ‌شناسی محیط های متخلخل وابسته است. از این رو بررسی خصوصیات سنگ ها و منافذ موجود در آن ها، از نظر مطالعه آب های زیرزمینی اهمیت زیادی دارد. این موضوع یعنی شرایط فیزیکی محیط را می توان با عوامل مختلفی مثل توپوگرافی زمینی، شیب منطقه مورد مطالعه، جنس واحدهای سنگی، درزه و شکاف‌ها و میزان پوشش گیاهی بررسی نمود. هر یک از این پارامترها به نوعی در ایجاد یک سفره آب زیرزمینی و شناسایی آن دخیل بوده و با توجه به ویژگی مرتبط، نقش‌های کم تا زیاد را بازی می‌کند. در این تحقیق پارامترهای شیب، جهت شیب، ارتفاع، شبکه آبراهه‌ایی (زهکشی)، پوشش گیاهی، خطواره‌ها و واحدهای سنگی محدوده مورد بررسی در غرب شاهرود به‌کمک تصاویر ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های ماهواره‌ای از سنجنده ETM+ تهیه و پس از تصحیحات و پردازش‌های لازم، نقشه‌های رقومی این پارامترها به طور جداگانه تهیه گردید. سپس برای استفاده از این نقشه‌ها در محیط نرم‌افزار GIS لایه‌های اطلاعاتی برای دو روش تلفیق مجموع وزنی و فازی تهیه گردید. این لایه‌ها در دو روش مذکور تلفیق شده و نتایج و محدوده‌های با احتمال بالا یا نقشه پتانسیل مطلوب آب زیرزمینی تهیه گردید که به لحاظ وجود چاه‌های آب موجود در منطقه از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد. در نقشه پتانسیل تهیه شده حدود 15 درصد از محدوه‌ی 170 کیلومترمربعی مورد بررسی، بعنوان مناطق دارای شانس وجود سفره آب زیرزمینی مشخص شدند. بررسی‌ها نشان داد که نتایج تعیین پتانسیل آب زیرزمینی از اعتبار بالایی برخوردار است. با توجه به همخوانی نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات حاصل از سنجش از دور و گرانی‌سنجی با چاه‌های منطقه و نیز نتایج حاصل از اعتبارسنجی این نقشه با اطلاعات حاصل از روش ژئوالکتریک، محتمل‌ترین و بهترین مناطق یا محدوده‌ها برای وجود آب زیرزمینی را می‌توان مشخص نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب زیرزمینی #سنجش از دور #ژئوالکتریک #گرانی‌سنجی #سیستم اطلاعات جغرافیایی #نقشه پتانسیل مطلوب #روش فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)