پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
کامران ولدی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی سنگ‌های زیرسطحی راه حل مناسبی برای بررسی ساختارهای زیرسطحی و اکتشاف ذخایر مدفون در زیر زمین (از قبیل نفت، گاز، آب، کانی‌ها و...) هستند. کاوش‌های گرانی سنجی و مغناطیسی به دلیل سادگی و کم هزینه بودن از جمله روش‌های پرکاربرد ژئوفیزیکی هستند که برای اکتشافات مقدماتی به کار می‌روند. برای تفسیر خودکار داده‌های برداشت شده به وسیله این دو روش تاکنون روش های متعددی ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از فیلترهای مشتقات، سیگنال تحلیلی و فاز محلی به شناسایی مرز چشمه‌های بی‌هنجار گسل کلاته خیج پرداخته می‌شود و سپس با استفاده از روش اویلر عمق آن نیز تخمین زده می-شود. برای این منظور ابتدا این فیلترها بر روی مدل‌های مصنوعی اعمال می‌شوند تا قابلیت هر کدام از این فیلترها در شناسایی مرز چشمه‌های بی‌هنجار مشخص گردد. با اعمال این فیلترها بر روی داده‌های گرانی حاصل از مدل‌های مصنوعی مشاهده می‌شود که فیلترهای مشتق افقی کل زاویه تمایل و تتا بهترین نتیجه را ارائه می‌دهد. در انتها این فیلترها بر روی داده‌های گرانی سنجی گسل کلاته خیج اعمال می شوند. داده های گرانی سنجی گسل کلاته خیج واقع در شمال شرقی شاهرود با استفاده از دستگاه گرانی سنج CG5 اندازه گیری شد. در انتها فیلتر‌های معرفی شده برای شناسایی مرز و عمق مدل‌های مصنوعی، پس از تصحیحات لازم بر روی داده های منطقه مورد مطالعه، بر روی داده‌های واقعی اعمال می‌شوند تا کارایی آن‌ها در شناسایی مرز ، عمق و شیب داده های واقعی گسل کلاته خیج، واقع در شمال شرقی شاهرود نیز مورد بررسی قرار گیرند. با استفاده از این فیلترها امتداد گسل به صورت شمال شرقی-جنوب غربی تعیین شد و شیب گسل را 3/54 درجه در راستای جنوب- شرقی (دارای مؤلفۀ امتدادلغز به صورت چپ- بر) و با استفاده از روش اویلر حداکثر عمق آن 38 متر تخمین زده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش گرانی سنجی #فیلترهای فاز محلی #مشتق افقی کل #سیگنال تحلیلی #اویلر #مدل سازی #گسل کلاته خیج

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)