پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید میثم احمدی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های غیرمستقیم اکتشافی هستند که در زمینه پی جویی و اکتشاف منابع زیرزمینی به طور گسترده استفاده می شوند. یکی از این روش ها، روش مغناطیس-سنجی است؛ که به دلیل سرعت عمل و ارزانی در اکتشاف منابع سنگ آهن کاربرد فراوان دارد. پردازش و تجزیه و تحلیل داده های مغناطیسی به روش های مختلف انجام می شود. در این تحقیق از سه روش سیگنال تحلیلی، اویلر و گرادیان کل نرمال شده (NFG) برای تخمین عمق بی هنجاری-های مغناطیسی استفاده شده‌اند. این روش ها روی مجموعه داده های مصنوعی و نیز داده های مغناطیسی واقعی محدوده معدنی تنگ حنار اعمال شده‌اند. محدوده سنگ آهن تنگ حنار در 240 کیلومتری جنوب شهر بیرجند و در فاصله 35 کیلومتری جنوب معدن قلعه زری قرار دارد. در این محدوده حدود 6300 ایستگاه مغناطیسی روی 120 پروفیل در امتداد شمالی جنوبی اندازه گیری شده‌اند. پس از اعمال تصحیح روزانه و تصحیح میدان مرجع زمین (IGRF) بر روی داده ها، نقشه بی هنجاری های میدان کل مغناطیسی تهیه شد. پس از به کارگیری روش های پردازشی مثل تبدیل به قطب داده های مغناطیسی (RTP)، روند سطحی، سیگنال تحلیلی، شبه گرانی و ادامه فراسو تعداد 8 بی هنجاری روی محدوده مشخص و تفکیک شد. به منظور برآورد عمق قرارگیری بی هنجاری های تعیین شده، سه پروفیل A، B و C بر روی بی هنجاری های منطقه تهیه و روش های اویلر، سیگنال تحلیلی و گرادیان کل نرمال روی این داده ها اعمال شد. بررسی های صورت گرفته بر روی روش های مذکور نشان می دهد که بی هنجاری اصلی منطقه که بی هنجاری A است تا عمق سیصد متری گسترش دارد؛ و در روش های کیفی تفسیر داده های مغناطیسی نیز این مسأله قابل اثبات است. طبق بررسی های صورت گرفته با سه روش اویلر، سیگنال تحلیلی و گرادیان کل نرمال و همچنین با توجه به روش های کیفی تفسیر داده های مغناطیسی عمق سطح بالایی بر روی سه پروفیل A، B و C به ترتیب 80-100، 90-110 و 50-70 متر برآورد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بی هنجاری مغناطیس #تخمین عمق #سیگنال تحلیلی #اویلر #گرادیان کل نرمال #تنگ حنار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)