پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
احمد مرادي [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]
چکیده: تجزیه مد تجربی یکی از ابزارهای جدید برای تجزیه و تحلیل سیگنال ها می باشد. از این روش جدید در روش های میدان پتانسیل به منظور جداسازی بی هنجاری های ناحیه ای از محلی استفاده می شود. از روش های متداول جداسازی می توان به روش پنجره میانگین متحرک و آنالیز روند اشاره کرد، که روش هایی نیمه خودکار می باشند. به عبارت دیگر نظر مفسر به طور مستقیم در نتایج تاثیر گذار است. اساس روش EMD (تجزیه مد تجربی) فیلتر کردن مکانی یا زمانی سیگنال بر حسب مشخصات نقاط اکسترما می باشد. مولفه های تجزیه به ترتیب شامل باندهای فرکانسی بالا تا پایین می باشد. بدین منظور از آنجایی که آنومالی های میدان پتانسیل به دو صورت فرکانس بالا و پایین که مربوط به ساختارهای عمیق و بزرگ مقیاس و بی هنجاری های مربوط به ساختارهای سطحی و کوچک مقیاس می باشد روش تجزیه مد تجربی می تواند روشی کارآمد در جداسازی این دو طیف فرکانسی باشد. در این پایان نامه از این تئوری برای جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل استفاده خواهد شد. همچنین این روش با روش های متداول جداسازی مقایسه می شود. در این روش توابع مد ذاتی از داده ها استخراج شده و آخرین مد حاصله تحت عنوان باقیمانده، نشان دهنده بی هنجاری ناحیه ای می باشد. این روش خودکار بر روی داده‌های مصنوعی اعمال شد و نتایج قابل قبولی بدست آمد. پس از آن روش EMD بر روی داده های واقعی به منظور بررسی زمین شناسی زیرسطحی مناطق معدنی اعمال گردید. نتایج جداسازی با استفاده از این روش نسبت به روش متداول برازش چندجمله‌ای از دقت بالاتری برخوردار بوده و سازگاری زیادی با زمین شناسی مناطق مورد مطالعه دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جداسازی #میدان پتانسیل #بی هنجاری ناحیه‌ای #بی هنجاری باقیمانده #برازش چند جمله ای #تجزیه مد تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)