پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
ميثم زارعي [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، حمید رضا سیاهکوهی [استاد راهنما]
چکیده: از آنجایی که سیگنال‌های لرزه‌ای سیگنال‌هایی ناپایا می‌باشند تجزیه طیفی به عنوان یک ابزار قوی در تجزیه و تحلیل این سیگنال‌ها به گستردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجزیه طیفی دادههای لرزه‌ای، دامنه‌های لرزه‌ای را که تابعی از زمان و مکان هستند به دامنه‌های طیفی که تابع فرکانس، زمان و مکان هستند، تبدیل می‌کنند .این ابزار در زمینه‌های مختلفی مانند تعیین ضخامت لایه، نمایش رخساره‌های چینه‌ای، توصیف مشخصات مخزن و اکتشاف مستقیم هیدروکربن بکار برده می‌شوند. تبدیل فوریه زمان کوتاه، تبدیل موجک پیوسته و تجزیه طیفی با روش تعقیب تطابق خطی بوده و همبستگی بین سیگنال و خانواد‌ه‌ای از توابع زمان و فرکانس را محاسبه می‌کنند. بنابراین این روش‌ها نمی‌توانند به قدرت تفکیک خوب و همزمان از اطلاعات در زمان و فرکانس دست یابند. اما علاوه بر روش‌های مبتنی بر همبستگی، نوع دیگری از نمایش زمان - فرکانس وجود دارد که بر مبنای چگالی انرژی است. این روشها اغلب قدرت تفکیک زمان - فرکانس بهتری دارند و این امر اهمیت بسیاری در تحلیل‌های زمان- فرکانس از داده‌ها دارد. توزیع ویگنر- وایل نمونه بارزی از این دسته از نمایش‌های زمان- فرکانس می‌باشد. وجود جملات تداخلی در این توزیع، کاربرد آن را در زمینه‌های مختلف محدود کرده‌ است. روش‌های مختلفی برای رفع مشکل مذکور در توزیع ویگنر – وایل ارائه شده‌اند که جملات تداخلی موجود را براساس خواص نوسانی آن‌ها تضعیف می‌کنند. اما در مقابل قدرت تفکیک را کاهش می‌دهند و در واقع مزیت توزیع ویگنر- وایل از بین می‌رود. در این تحقیق از روش جدیدی برای حل مشکل جملات تداخلی استفاده می‌شود. در این روش، قدرت تفکیک بالای توزیع ویگنر- وایل حفظ می‌شود. این روش بر مبنای واهمامیخت دوبعدی پایه‌گذاری شده است و با حذف اثر توزیع ویگنر- وایل پنجره مورد استفاده در تبدیل فوریه زمان کوتاه از تبدیل فوریه زمان کوتاه سیگنال، توزیع ویگنر- وایل بهبود یافته سیگنال بدست می‌آید. این توزیع را تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی می‌نامند. در این تحقیق با بکارگیری نشانگرهایی که در حوزه زمان- فرکانس از نتایج تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی استخراج می‌شوند، در شناسایی مخازن هیدروکربنی استفاده می‌شود. نشانگرهای ضریب جذب، ضریب جذب نسبی و سایه‌های فرکانس پایین برای شناسایی مخازن گازی، بر روی داده‌های دو بعدی دریای خزر، مورد استفاده قرار می‌گیرید و سپس از نشانگرهای فرکانس بیشینه و دامنه متناظر با آن برای شناسایی کانال‌های مدفون، بر روی مکعب داده‌های برانبارش شده یکی از میادین نفتی جنوب ایران، به عنوان کاندیدایی برای مخازن هیدروکربنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از کارآیی بالای این تبدیل و نشانگرهای مورد استفاده در شناسایی مخازن هیدروکربن می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل‌های زمان- فرکانس #توزیع ویگنر- وایل #تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی #نشانگرهای لرزه‌ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)