پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
میثم رگبار مقدم [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: در هر زون ساختمانی روند نیروهای تغییر شکل دهنده و در نتیجه جهت و امتداد چین ها و گسل ها متفاوت است. شناسایی گسل ها در داده های لرزه ای که دارای ساختمان پیچیده ای بوده و کیفیت داده های لرزه ای در آن پایین است، دشوار می باشد لذا روش های متفاوتی به این منظور در داده های لرزه ایی، بویژه داده های سه بعدی وجود دارد. در این تحقیق تلاش شده است که چنین مطالعاتی با استفاده از بررسی نشانگرهای لرزه ای صورت پذیرد. که نشانگر های لرزه ای از جمله روش های تشخیص ساختار های زمین-شناسی و هر گونه آشفتگی و آنومالی های زیرسطحی به شمار می آیند. تعدادی از نشانگر ها جهت تعیین افق ها و گسل ها دسته بندی گردیده اند. نشانگر های پوش دامنه،فاز لحظه ای،آشفتگی و واریانس از جمله این نشانگر ها هستند. که با استفاده از این نشانگر ها، شناسایی دقیق تر گسل ها و در نتیجه، تفسیر بهتر مدل نهایی امکان پذیر می شود. هدف از انجام این تحقیق نیز، تهیه و تفسیر مدل زمین شناسی ساختاری سه بعدی با استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزه ای در داده های لرزه نگاری سه بعدی در یکی از میدان های نفتی جنوب غربی ایران است. این مدل ساختاری شامل افق های لرزه ای وگسل ها خواهد بود. با توجه به اینکه گسل ها در میدان مورد مطالعه دارای اهمیت فراوانی در شکل دهی مدل ساختمانی منطقه هستند و با توجه به کیفیت پایین داده های لرزه ای در منطقه، تهیه مدل ساختاری ایی که بتواند گسل ها را به خوبی آشکار سازی کند، دارای اهمیت است. تفسیر مدل گسل ها در میدان مورد بررسی، اطلاعاتی را بدست می دهد که در تعیین خصوصیات مخزن و ساخت مدل ایستایی مخزن نقش مؤثری دارند. بنابراین گمان می رود که نتایج این تحقیق می تواند به کاهش عدم قطعیت در توصیف مدل ساختمانی در داده های لرزه-ای سه بعدی، کمک شایانی کند. با توجه به اینکه ساختارهای رسوبی نقش مهمی را در تجمع منابع هیدروکربنی ایفا می کنند، بنابراین لازم است که در مرحله اکتشاف و توسعه میدان، مدل سه بعدی دقیقی از ساختارهای منطقه تهیه شود. در این مطالعه، ابتدا مدل سه بعدی زمین شناسی اولیه ای با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در یکی از میادین جنوب غرب ایران تهیه می شود. با توجه به پیچیدگی ساختاری شدید منطقه، تفسیر معمولاً با خطا همراه خواهد بود. بنابراین لازم است که از سایر اطلاعات به منظور تهیه مدل دقیق استفاده شود. در این راستا با استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزه ای، خطاهای مدل برطرف شده و مدل دقیق تری بدست خواهد آمد که طبیعتاً تفسیر دقیق تر را نیز به همراه خواهد داشت. در این مرحله نخست مطالعات اولیه و مروری بر زمین شناسی منطقه مورد مطالعه انجام می شود. همچنین داده های لرزه ای سه بعدی از هر نظر بررسی خواهد شد. پس از این که افق های مربوط به هر سرسازند در مکعب داده های لرزه ای دستچین گردید، نقشه های کانتوری زیر سطحی زمانی سازند های مورد مطالعه تهیه خواهد شد. در نهایت مدل سه بعدی از ساختار زمین شناسی منطقه تهیه خواهد شد. نتیجه گرفتیم که استفاده از نشانگرهای مختلف به بهبود کیفیت ساختار منطقه کمک خواهد کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده های لرزه ای #شناسایی گسل ها #نشانگرهای لرزه ای #افق ها ی لرزه ای #نقشه های کانتوری #ساختار سه بعدی زمین شناسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)