پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهشید دهقانیان [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: برداشت عملیات سه بعدی لرزه نگاری ابزاری مهم و کاربردی برای مدل سازی و اکتشاف مدل های زیرسطحی زمین می باشد. امروزه به دلیل هزینه های بالای عملیات لرزه نگاری سه بعدی و همچنین محدودیت های مختلف لرزه نگاری، محققان مطالعات مختلفی را در زمینه مدل سازی لرزه نگاری قبل از شروع عملیات انجام داده اند. مدل‌سازی لرزه‌ای برای طراحی یک برداشت اطلاعات لرزه‌ای، به‌ویژه در سازه‌ها و مناطق پیچیده، هر روز در حال توسعه است. اگرچه محدودیت های عملیاتی و برداشت با هزینه معقول خود باعث ایجاد محدودیت در انتخاب پارامترها و هندسه برداشت می شود، از سوی دیگر، ضرورت مدل سازی را افزایش می دهد تا بتوان مدلی مناسب با پارامترهای مناسب از یک برداشت لرزه ای طراحی نمود. برای مدل‌سازی لرزه‌نگاری، با استفاده از اطلاعات موجود مانند داده‌های برداشت لرزه‌ای قبلی، داده‌های چاه و اطلاعات زمین‌شناسی، مدل سرعت قابل قبولی ساخته می‌شود. همچنین پارامترهای برداشت لرزه ای سه بعدی با استفاده از روش مرسوم از پیش طراحی شده اند. مدل سرعت، هندسه بررسی، و زمین شناسی اطلاعات برای مدل سازی لرزه ای استفاده می شود. نقشه های روشنایی و نمودارهای گل تولید شده توسط مدل را می توان برای تجزیه و تحلیل رابطه بین هندسه برداشت روی سطح و تصویر حاصل از افق هدف از نظر تعداد نقاط برخورد، جهت حداکثر انتشار امواج همچنین کیفیت تصویر مطلوب می توان پارامترهای بهینه را انتخاب کرد. در این پایان نامه به کمک ساخت مدل های مصنوعی از انواع مدل های پیچیده زمین شناسی به کمک روش ردیابی پرتو به عنوان روشی با دقت بالا و بازدهی قابل قبول برای مدل سازی لرزه نگاری سه بعدی، به طراحی اولیه پارامترهای هندسه برداشت عملیات پرداخته‌شده است. سپس با تجزیه و تحلیل داده های حاصل شده از مدل سازی انتشار امواج به کمک نقشه های شفافیت و نقشه‌های گل که در نرم افزار نورسار وجود دارند و در این پایان نامه از این نرم فزار استفاده شده، پارامترهای کلیدی هندسه برداشت بهینه گردیده است. درنتیجه تصاویری با پوشش نسبتا کامل از جهت برخورد موج با لایه هدف بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: طراحی لرزه نگاری سه بعدی #ردیابی پرتو #مدل سازی انتشار امواج لرزه ای #نقشه های گل #نقشه های شفافیت #مدل های سرعتی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)