پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه خجسته [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، علی غلامی [استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر روش های عملیات، پردازش و همچنین تفسیر داده های لرزه ای پیشرفت چشمگیری داشته است و امکان تصویرسازی دقیق ساختارهای پیچیده ی زمین شناسی فراهم آمده است. گاهی پاسخ لرزه ای رویداد زمین شناسی در گستره ی وسیعی از پهنای باند فرکانسی پنهان شده است. در این راستا روش های تجزیه ی طیفی مفسر را قادر می سازد که اجزای فرکانسی داده ی لرزه ای را به منظور تفسیر و درک جزئیات دقیقتر زیرزمینی بکار بگیرد. تجزیه ی طیفی، به کلیه ی روش هایی اطلاق می شود که تحلیل زمان – فرکانس را فراهم می-کند. از آنجایی که سیگنال های لرزه ای ناپایا می باشند، این روش به عنوان یک ابزار قدرتمند در تجزیه و تحلیل این سیگنال ها به گستردگی مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه ی طیفی داده های لرزه ای، دامنه های لرزه ای را که تابعی از زمان و مکان هستند به دامنه های طیفی که تابع فرکانس، زمان و مکان می باشند، تبدیل می کنند. این ابزارها در اواخر دهه ی 90 میلادی به عنوان ابزاری در تفسیر معرفی شد و تاکنون در زمینه های مختلفی از جمله تعیین ضخامت لایه، نمایش رخساره های چینه ای، توصیف مشخصات مخزن و اکتشاف مستقیم هیدروکربن بکار برده شده است. در چند دهه ی اخیر الگوریتم های مختلفی به منظور به دست آوردن نمایش زمان – فرکانس از سیگنال های ناپایا معرفی شده است. از مهم ترین این الگوریتم ها می توان تبدیل فوریه ی زمان کوتاه، تبدیل موجک پیوسته، تبدیل S و... را نام برد، که هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. در این رساله پس از معرفی تبدیل های زمان - فرکانس مرسوم و بررسی معایب و مزایای هر یک به معرفی تبدیل زمان - زمان پرداخته شده است که از محاسبه ی معکوس تبدیل فوریه از محور فرکانس تبدیل S به دست می آید. این تبدیل سیگنال یک بعدی را به سیگنال دوبعدی که تابعی از زمان است، تبدیل می کند. این روش نسبت به سایر روش های زمان – فرکانس از قدرت تفکیک زمانی بالایی برخوردار است. تغییرات فرکانس در این تبدیل به صورت کیفی سنجیده می شود. هدف از معرفی این تبدیل، شناسایی قابلیت ها و استفاده از آن ها به منظور بهبود پردازش و تفسیر داده های لرزه ای است که در این پایان نامه با استفاده از روش تجزیه ی مد تجربی در حوزه ی زمان – زمان به تضعیف اثر امواج زمین غلت از روی داده های لرزه ای واقعی پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل زمان-زمان #تبدیل زمان- فرکانس #لرزه نگاری بازتابی #تضعیف امواج زمین غلت #روش تجزیه ی مد تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)