پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهرداد خلیل طهماسبی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]
چکیده: تصویرسازی لرزه‌ای به کیفیت داده‌های لرزه‌ای وابسته است. تفسیر ساختاری و چینه‌ای داده‌های لرزه‌ای که حاوی کمترین میزان نوفه باشند، به مراتب راحت‌تر است. دسته مهمی از نوفه‌های داده‌های لرزه‌ای، نوفه‌های همدوس هستند که از یک ردلرزه به ردلرزه دیگر دارای یک روند می‌باشند. یکی از مهمترین نوفه‌های همدوس، نوفه زمین‌غلت می‌باشد که دارای محدوده فرکانسی پایین، دامنه بالا و سرعت انتشار پایین می‌باشند که در رکورد لرزه‌ای باعث از دست رفتن ردلرزه‌ها می‌شوند. تاکنون روش‌های مختلفی برای تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت ارائه شده است که هر کدام مزایا و معایب مربوط به خود را دارند. در این پایاننامه، از روش صفحه زمان-فرکانس مبتنی بر تجزیه مد متغیر برای تضعیف امواج زمین‌غلت استفاده شده است. در این روش ردلرزه حاوی نوفه با استفاده از تجزیه مد متغیر به مدهای مختلفی تجزیه شده و مدهای حاصل از آن در صفحه زمان- فرکانس فیلتر می‌شوند. در ادامه برای بهبود نتایج از روش تبدیل زمان- زمان و تجزیه مد متغیر استفاده می‌شود که در این روش، ردلرزه حاوی نوفه به حوزه زمان-زمان انتقال داده می‌شود و با استفاده فیلتر دوبعدی و تجزیه مد متغیر تضعیف می‌شوند. هر دو روش بر روی داده‌های لرزه‌ای مصنوعی و واقعی اعمال گردید و نتایج دو روش با هم مقایسه و با نتایج حاصل از روش متداول فیلتر f-k نیز مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان داد که روش تبدیل زمان-زمان و تجزیه مد متغیر عملکرد بهتری نسبت روش صفحه زمان- فرکانس مبتنی بر تجزیه مد متغیر دارد، همچنین هر دو روش بر خلاف روش متداول فیلتر f-k بدون آسیب رساندن به سیگنال بازتابی، به خوبی نوفه زمین‌غلت را تضعیف مینمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لرزه‌نگاری بازتابی #امواج زمین‌غلت #تجزیه مد متغیر #توابع مد ذاتی #صفحه زمان- فرکانس و تبدیل زمان- زمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)