پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سید اسماعیل حسینی فرد [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: گنبدهای نمکی از مهم ترین رویدادهای زمین شناسی هستند که شناسایی و تعیین محل دقیق آن ها در داده های لرزه ای بازتابی، یک عامل مهم در توصیف مخازن هیدروکربن است. مرزها و کف گنبدنمکی اغلب دارای بازتاب های ضعیفی در داده های لرزه ای بازتابی هستند و به ندرت قابل شناسایی و تفسیر می باشند. به دلیل ماهیت داده‌های لرزه‌ای، شناسایی گنبدهای نمکی و تعیین محل دقیق آن‌ها به تنهایی از روی داده لرزه‌ای فرایندی دشوار و بسیار زمانبر است. نشانگرهای لرزه‌ای، ابزاری هستند که اطلاعات نهفته در داده‌های لرزه‌ای را آشکار می‌نمایند و امکان تفسیر کمی را در اختیار مفسر لرزه‌نگاری فراهم می‌آورند. در این پایان نامه، روش هیستوگرام گرادیان جهتی به‌عنوان ابزاری جهت محاسبه نشانگر لرزه‌ای برای شناسایی و تعیین موقعیت گنبدهای نمکی در داده لرزه‌ای بازتابی معرفی می‌گردد. هدف اصلی در الگوریتم هیستوگرام گرادیان جهتی استخراج ویژگی‌های دلخواه از داده‌ها است که برای تشخیص اجسام مختلف استفاده می‌شود. روش هیستوگرام گرادیان جهتی بر روی داده‌های لرزه‌ای شامل گنبدنمکی اعمال می‌شود و با استفاده از مشخصه های آماری که به‌عنوان نشانگر معرفی می‌شوند، گنبدنمکی از سایر رویدادها متمایز می‌شود. به این ترتیب، تصویر دقیقی از گنبدنمکی به‌‌دست خواهد آمد که کار تفسیر لرزه‌ای را آسان می‌کند. بررسی نتایج به دست آمده و مقایسه این نشانگر با نشانگرهای بافتی متداول نشان می‌دهد که نشانگر هیستوگرام گرادیان جهتی می‌تواند به عنوان یک نشانگر مناسب برای شناسایی گنبدهای‌ نمکی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی مورد استفاده قرار بگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لرزه‌نگاری بازتابی #گنبدنمکی #هیستوگرام گرادیان جهتی #نشانگر لرزه‌ای #پردازش تصویر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)