پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی صیادی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روش های شناخت ساختارهای زیرسطحی زمین، استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی به-خصوص لرزه‌نگاری بازتابی است. گنبد های نمکی یکی از ساختارهای زیرسطحی هستند که به عنوان یکی از مهم ترین تله های هیدروکربنی و یکی از مهم‌ترین عوارض طبیعی زمین‌شناسی برای ذخیره-سازی هیدروکربن ها به شمار می روند. این ساختارها برای ایزوله کردن زباله‌های هسته‌ای، معدنکاری انحلال، ایجاد فضا برای سازه‌های زیرزمینی و ایجاد مخزن هوای فشرده نیز ارزشمند هستند. نشانگرهای لرزه ای، ابزاری بسیار کارآمد در زمینه تفسیر لرزه ای و مشخص کردن هر چه بهتر و آسان تر ویژگی های زمین شناسی هستند که اطلاعات پنهان در داده های لرزه ای بازتابی را آشکار می‌سازند. دسته مهمی از نشانگرهای لرزه ای که در شناسایی گنبدهای نمکی نیز کاربرد دارند، نشانگرهای بافتی مبتنی بر ماتریس هم رخداد سطح خاکستری هستند. ماتریس هم رخداد سطح خاکستری، یک ابزار قدرتمند در زمینه پردازش تصویر است که به استخراج خواص بافتی یک تصویر می‌پردازد. در نشانگرهای بافتی مبتنی بر ماتریس هم رخداد، مقطع لرزه‌ای به عنوان یک تصویر در نظر گرفته می شود و مشخصه‌های بافتی آن استخراج می‌شود. با توجه به تفاوت بافتی گنبد نمکی با ساختارهای پیرامونش، این نشانگرها می‌توانند آن را از سایر ساختارهای دربرگیرنده متمایز سازند. محاسبات ماتریس هم رخداد در راستای شیب ساختاری، عملکرد نشانگرهای استخراجی از ماتریس هم رخداد را بسیار بهبود می بخشد. در این پایان نامه، شیب ساختارهای زیرسطحی زمین در محاسبه این نشانگرها لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که با به کارگیری شیب ساختارها، مرزهای جانبی گنبد نمکی با دقت بیشتری قابل تعیین هستند. اغلب نشانگرهای لرزه ای در شناسایی کف گنبد نمکی ناتوان هستند و به این دلیل، شناسایی کف گنبد نمکی یکی از بزرگ-ترین چالش های پیش رو در لرزه شناسی بازتابی است. در این پایان نامه به منظور شناسایی کف گنبد نمکی، نتایج نشانگرهای بافتی مبتنی بر ماتریس هم رخداد به عنوان ورودی به ماشین بردار پشتیبان که یک طبقه بندی کننده است، داده شده است. با طبقه بندی داده های لرزه ای توسط این ماشین، با دقت و وضوح بسیار بالا، محدوده جانبی و با دقت مناسب و قابل قبولی کف گنبد نمکی آشکارسازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تفسیر لرزه بازتابی #نشانگر لرزه ای بافتی بر مبنای GLCM #ماشین بردار پشتیبان #گنبد نمکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)